Soluţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor

“Nu există o investiţie mai bună pe care o naţiune o poate face decât cea pentru sănătatea copiilor săi” (Sir Winston Churchill)

Pentru prima dată în România, respectarea dreptului la sănătate al copiilor şi tinerilor a fost abordată în cadrul unei conferinţe naţionale! 

Conferinţa Naţională “Soluţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor”, organizată de revista Politici de Sănătate, la iniţiativa Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi şi a Comisiei pentru Sănătate Publică, din Senat, a avut ca principal scop îmbunătăţirea educaţiei, protecţiei şi accesului copiilor, tinerilor şi mamelor la îngrijiri medicale de calitate în sistemul public şi privat. Evenimentul a avut loc în data de 27 mai 2014, în incinta Palatului Parlamentului.

Organizat în colaborare cu UMF“Carol Davila”, Societatea Naţională de Medicina Familiei, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii “Grigore Alexandrescu” şi Salvaţi Copiii România, evenimentul a reunit 200 de participanţi de marcă, implicaţi activ în îngrijirea, educaţia şi protecţia copiilor.

În deschiderea conferinţei au luat cuvântul Dna. Biro Rozalia-Ibolya, Preşedinte Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Senatul României,  Dr. Ion Luchian, Preşedinte Comisia pentru sănătate publică, Senatul României, Prof. univ. dr Florian Popa, Vicepreşedinte Comisia pentru sănătate public, Senatul României, Dr. Alin Ţucmeanu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii, Dr. Raed Arafat, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Dna. Gabriela Coman, Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Dna. Biro Rozalia-Ibolya, Preşedinte Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Senatul României: “Cu toate că avem un cadrul legislativ corespunzător (România se aliniază legislaţiei internaţionale), practica lasă de dorit. Intenţia noastră este de a inventaria acele problematici cu care dvs. v-aţi confruntat, ca mai apoi să constituim nişte comisii de lucru pe diferite segmente din domeniile atinse în cadrul dialogului nostru de azi, urmând ca în decursul acestui an – noiembrie sau decembrie – să ne întalnim din nou să fixăm priorităţi, direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor noştri.”

Dr. Ion Luchian, Preşedinte Comisia pentru sănătate publică, Senatul României: “România se află printre ţările codaşe, în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene, în ceea ce priveşte indicatorii de mortalitatea infantilă. Concluziile acestei dezbateri vor fi preluate de Comisia pentru sănătate publică pentru a emite acte legislative sau completări ale actelor legislative în vigoare prin legislaţie secundară”.

Problemele atinse în cadrul conferinţei au fost multiple şi complexe. România ocupă un nedorit loc unu în multe din statisticile sumbre europene. Copiii noştri sunt cei mai săraci din Europa, sărăcia fiind baza nutriţiei deficitare, mortalităţi ridicate dar şi a abuzului asupra copilului.

Mortalitatea infantilă în România este cea mai ridicată din UE,  9%o în 2012, dublu faţă de media europeană, probabilitatea de deces înainte de 5 ani este de 11, 74 la 1000 de născuţi vii faţă de 7,2 media UE. Atât mortalitatea infantilă cât şi mortalitatea copiilor sub 5 ani sunt semnificativ mai mari în rândul copiilor din mediul rural (60%) faţă de (40%) în urban, iar multe din cauzele acestor decese ar fi putut fi prevenite  (de ex. infecţii banale ca diareea, infecţiile respiratorii sau accidentările). Acest fapt atrage atenţia asupra inegalităţii de şanse între copii, dar şi a lipsei educaţiei medicale în rândul populaţiei. Rata supravieţuirii în cazurile de cancer, în Romania, este cea mai scăzută din Europa şi sunt necesare demersuri pentru ca diagnosticarea acestei boli să fie făcută la timp în România. 

România ocupă locul 1 în privinţa abandonului copiilor, al numărului de naşteri şi avorturi raportate în rândul adolescentelor ( 8500 de mame minore, în fiecare an), locul 1 la violenţa în scoli şi unul din primele locuri la consumul de alcool, droguri sau fumat în rândul copiilor şi adolescenţilor. 

70.000 de copii au dizabilităţi în România, în majoritate de grad mediu şi sever, şi 40.000 de copii sunt abandonaţi, la care se adaugă cei 300.000 lăsaţi în grija rudelor. Fenomenul părăsirii copiilor, chiar şi temporar pentru munca în străinatate, duce la afectarea psihologică şi traumatizarea copiilor, doar italienii au raportat un număr de 40 de copii români care s-au sinucis din dor de mamă, din 2007. Nivelul protecţiei sociale oferit copiilor este cel mai redus din Europa. 

Nu în ultimul rând, sănătatea sugarului şi dezvoltarea timpurie sunt afectate de promovarea intensă a laptelui praf, rata alăptării exclusive cu lapte matern până la vârsta de 6 luni fiind cea mai scăzută din UE, de 3 ori mai mică decât media UE. Majoritatea copiilor, tinerilor și mamelor nu sunt informați cu privire la procedurile medicale la care sunt supuşi, drepturile pe care le au  şi nu li se cere acordul. Accesul  inegal la servicii medicale pentru diferite categorii sociale, cât şi accesul scăzut al copiilor și tinerilor la tratament gratuit, la tratamente inovative, investigații de înaltă performanță, iar unele investigaţii ale bolnavilor de cancer fiind făcute în clinici private, cu plată, au fost semnalate de participanţi. 

“Carta drepturilor copilului spitalizat” nu este cunoscută, popularizată şi respectată. Drepturile copilului nu sunt specificate în Legea drepturilor pacienţilor. Copilul este ignorat şi în Legea asistenţei medicale de urgenţă, unde nu este prevăzut Sistemul de urgenţe pediatrice cu Subsistemul de traume pediatrice. 

Printre alte probleme semnalate în cadrul conferinţei menţionăm:
 • lipsa unei structuri de specialitate în Ministerul Sănătăţii care să evalueze şi să stabilească priorităţile de sănătate publică privind sănătatea copilului şi lipsa unei structuri similare în DSP care să monitorizeze aplicarea acestei priorităţi;
 •  lipsa unei strategii naționale de sănătate a mamei și copilului,  
 • lipsa unor programe de sprijin acordate familiilor cu copii ce prezintă riscuri, 
 • lipsa educaţiei pentru sănătate în România, lipsa personalulului medical în general, lipsa unei pregătiri adecvate în pediatrie, în  cursul facultăţii (doar 8 săptămâni alocate în cei 6 ani de facultate pentru formarea în ingrijirea pediatrică), desfiinţarea specializărilor pediatrice din programa de rezidenţiat (ex. oncopediatria),
 •  lipsa unei conduite preventive, migrarea personalului medical, 
 • lipsa dotărilor în secţiile de neonatologie, în special în oraşele de provincie, condiţii inumane întâlnite în diferite unităţi medicale din mediul rural, absenţa unor programe de prevenţie în cazurile de suicid şi de comportament agresiv al copiilor şi adolescenţilor, nerespectarea dreptului la exprimare în limba maternă în unitatile medicale în cazul copiilor aparţinând comunităţilor minoritare. 
 • Scăderea îngrijorătoare a numărului de copii vaccinați potrivit schemei de vaccinare, recomandată de Ministerul Sănătăţii dar şi numărul scăzut de medici de medicină şcolară  (700 la nivel naţional care trebuie să asigure monitorizarea, educaţia medicală şi vaccinarea celor peste 2 milioane de copii scolari).

Printre principalele propuneri amintim:
 • Stabilirea unei structuri în Ministerul Sănătăţii care să se ocupe exclusiv de starea de sănătate a copiilor şi de monitorizarea planurilor strategice de îmbunătăţire a sănătăţii acestora;   
 • Elaborarea Programului Naţional de Sănătate a mamei şi a copilului şi a Programul Naţional de Imunizare, care să fie garantate de Parlament în cadrul legii bugetului naţional la fiecare început de exerciţiu bugetar, până atingem media europeană; 
 • Abordare integrată -  sistem de colaborare interministerială – sănătatea este multifactorială (50% reprezintă stilul de viaţă, 20% factori de mediu, 10% servicii de sănătate);
 • Intensificarea cercetărilor epidemiologice;
 • Legiferarea serviciilor medicale comunitare complementare cu medicina de familie;
 • Reînfiinţarea Facultăţii de pediatrie;
 • Prelungirea stagiului de pregătire a medicilor in pediatrie, în acest moment fiind de doar 8 săptămâni;
 • Toţi copiii trebuie să fie supuşi screening-ului încă din primele ore de viaţă; 
 • Avansarea urgentă a demersurilor pentru aprobarea legii privind marketingul pentru substituenţii de lapte matern; 
 • Educaţia pentru sănătate trebuie inclusă în programa şcolară obligatorie; 
 • Reînfiinţarea unui centru de boli sanguine în România;
 • Garantarea şi asigurarea gratuităţii pentru toate serviciile medicale şi de asistenţă psihologică pentru copii. 

Până luni, 2 iunie, Comisia pentru Drepturile omului, Culte şi Minorităţi şi Comisia pentru Sănătate Publică aşteaptă punctele de vedere oficiale şi propunerile de soluţii legislative transmise pe adresa steluta.gheorghe@senat.ro şi comsan1@senat.ro, venite din partea specialiştilor, societăţilor  şi asociaţiilor medicale şi de pacienţi, ONG-uri implicate în protecţia drepturilor copiilor, adolescenţilor şi mamelor care vor constitui anexe la raportul conferinţei  ce va fi dezbătut în Parlament până la sfârşitul lunii iunie. Se doreşte constituirea unor grupe de lucru la nivel senatorial pentru soluţionarea / elaborarea proiectelor şi soluţiilor legislative care vor fi înaintate organelor avizate.  

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila – şcoala excelenţei medicale

Aproape 3.000 de medici şi studenţi la medicină şi-au anunţat intenţia de a participa la Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, unul dintre cele mai importante evenimente medicale din România, ce se va desfăşura în perioada 29-31 mai 2014, la Palatul Parlamentului. Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila pune un accent deosebit pe educarea medicală continuă şi pe strânsa legătură care se formează între medici şi instituţia de învăţământ, cu scopul îmbunătățirii permanente a nivelului de cunoștințe şi a perfecționării într-un anumit domeniu sau specializare a absolvenților. “Educaţia medicală continuă este o necesitate şi o obligaţie profesională etică a fiecărui cadru medical. În era tehnologiei, avem o oportunitate fără precedent de a împărtăşi cunoştinţe cu colegi din întreaga lume. 

La această ediţie a Congresului avem invitaţi medici de renume internaţional, care vor împărtăşi cu noi o parte dintre cunoştinţele lor”, a declarat Acad. Ioanel Sinescu, Rectorul Universităţii de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti. Pe parcursul celor trei zile, Congresul Universităţii de Medicină și Farmacie Carol Davila va găzdui peste 65 de prezentări de lucrări științifice şi simpozioane, ce vin în întâmpinarea medicilor pentru a facilita și stimula creșterea nivelului de performanță în domeniu. 

Dintre acestea amintim: 
 • “Rolurile biologice neașteptate ale vitaminei D în organism” - Prof. Maurizio Cutolo (Italia), joi, 29 mai 2014, ora 14.00, Sala I.I.C. Brătianu; 
 • “Vitamina D și sănătatea sistemului musculo-scheletal” – Prof. Dr. C. Poiană, joi, 29 mai 2014, ora 14.40, sala I.I.C. Brătianu; 
 • “Alergiile alimentare la sugar și copil: aspecte clinice și terapeutice” – Dr. D. Pleşca, joi, 29 mai 2014, ora 14.40, Sala N. Iorga; 
 • “Perspective și limite ale utilizării celulelor stem din cordonul ombilical în patologia copilului” - Dr. Anca Coliță, joi, 29 mai 2014, ora 15.00, Sala N. Iorga;
 • “Nevoia de terapii diabetice non-insulinice moderne: o redefinire a raportului risc-beneficiu”- moderatori Prof. Dr. R. Lichiardopol, Prof. Dr. D. Cheta, joi, 29 mai 2014, ora 16.00, Sala N. Iorga; 
 • Particularități ale riscului cardiovascular la populația generală din România”- Prof. Dr. M. Dorobanţu, vineri 30 mai 2014, ora 09.20, Sala N. Iorga; 
 • “Testarea genetică în epoca medicinii genomice” – Prof. Dr. M. Covic, vineri, 30 mai 2014, ora 09.40, sala I.I.C. Brătianu; 
 • “Diagnosticul genetic al surdității: de la cercetare la practica clinică” - Dr. E. Severin, vineri, 30 mai 2014, ora 10.00, Sala I.I.C. Brătianu; 
 •  “De ce telocite?” - Acad. L.M. Popescu, vineri, 30 mai 2014, Sala I.I.C. Brătianu; 
 • “Cele mai frecvente tumori maligne primare ale intestinului subțire” - Prof. Nicholas Gourtsoyiannis (Grecia), sâmbătă, 31 mai 2014, ora 11.30, Sala I.I.C. Brătianu; 
 • “Medicina dentară în 2014” - moderatori Dr. M. Cuculescu, I. Ionescu, sâmbătă 31 mai 2014, ora 11.30, Sala Nicolae Iorga. Ceremonia de Deschidere a Congresului va avea loc joi, 29 Mai 2014, la ora 18:15 în sala I.I.C. Brătianu din incinta Palatului Parlamentului. 


Printre invitații de seamă din lumea medicală ce vor participa la deschiderea congresului amintim: 
 • Acad. Ioanel Sinescu - Rectorul UMF Carol Davila;
 • Acad. Ionel Valentin Vlad - Preşedintele Academiei Române;
 • Acad. L. M. Popescu - Directorul General al Institutului Naţional de Patologie Victor Babeş;
 • Prof. Dr. Sorin Oprescu - Primarul General al Capitalei;
 • Prof. Dr. Dragoş Vinereanu - Prorectorul UMF Carol Davila;
 • Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel - Managerul Institutului de Boli Infecţioase “Dr. Matei Balş”.

Din partea Ministerului Sănătăţii va participa Ministrul Nicolae Bănicioiu, iar din partea Ministerului Educaţiei Naţionale vor participa Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică şi Tudor Prisecaru, secretar de stat.

Primele două embolizări de fibrom uterin au fost efectuate cu succes la Arcadia


Săptămâna trecută au fost efectuate primele embolizări de fibrom uterin în cadrul spitalului Arcadia. Cele două paciente, prima din Iași, în vârstă de 29 de ani, iar cealaltă din Bârlad, în vârstă de 33 de ani, au apelat la această soluție modernă de tratament datorită beneficiilor sale: protejarea integrității anatomice și a capacității reproductive, perioada scurtă de recuperare, caracterul minim invaziv al intervenției. Recomandată de Societatea Americană de Ginecologie drept metoda de tratament de primă intenție pentru fibromul uterin, embolizarea câștigă tot mai mult teren și în România, rezolvând rapid, eficient și sigur o problemă de sănătate cu care se confruntă peste 40% dintre femei.

Leiomiomul uterin (fibromul uterin) este o tumoră non-canceroasă ce se dezvoltă din stratul muscular al peretelui uterului. Localizarea, numărul și mărimea fibroamelor variază de la o pacientă la alta, însă în general se observă 1-3 noduli cu dimensiuni între 10-150 mm.

Embolizarea fibroamelor uterine este o metodă modernă de tratament, minim invazivă, non-chirurgicală și extrem de eficientă. Ea constă în înfundarea arterelor uterine, vasele de sânge ce alimentează fibroamele, astfel că se produce devascularizarea și resorbția formațiunilor tumorale, uterul revine la dimensiuni normale iar simptomatologia dispare. În principiu, orice fibrom uterin, unic sau multiplu, indiferent de dimensiuni, poate fi tratat prin embolizare, cu excepția fibroamelor subseroase pediculate. Intervenția se desfășoară în laboratorul de cateterism, sub control radiologic cu ajutorul angiografului, și este efectuată de către medicul radiolog intervenționist. Metoda este recomandată în principiu oricărei paciente cu fibromatoză uterină simptomatică ce dorește un tratament minim invaziv, conservator, care nu necesită incizii, anestezie generală sau transfuzii sangvine.

Liliana A. are 29 de ani și a fost prima pacientă ce a beneficiat la Iași de o embolizare de fibrom uterin, efectuată săptămâna trecută la spitalul Arcadia. Pentru ea, alegerea a fost simplă: dorește să aibă copii, astfel că nu putea opta decât pentru o metodă de tratament care să îi permită împlinirea acestui vis. În plus, a fost atrasă de ideea unei intervenții moderne, cu recuperare ușoară, fără incizii și cicatrici. A aflat diagnosticul de fibrom uterin în toamna anului trecut, iar de atunci a adunat informații. Faptul că la Arcadia încep să se realizeze embolizări a fost exact vestea pe care o aștepta pentru a acționa. 

O poveste asemănătoare are și Oana O. din Bârlad, care a ales embolizarea din aceleași considerente legate de caracterul conservator și minim invaziv al procedurii. Oana trăiește cu soțul ei în Danemarca, însă problemele sale de sănătate și-au găsit rezolvarea la Iași, unde medicii de la Arcadia au ajutat-o să parcurgă rapid tot traseul de la diagnostic la tratament: consultația OG, investigația IRM de confirmare, consultația de radiologie și, în cele din urmă, embolizarea.

La doar câteva zile după intervenție, Liliana și Oana spun că ar recomanda fără rezerve embolizarea oricărei alte femei care se confruntă cu diagnosticul de fibrom uterin.

Dr. Mihai Jr. Crețeanu, medicul radiolog ce a efectuat embolizările la Arcadia, precizează: „Pentru ambele paciente, tratamentul fibroamelor prin embolizare era varianta optimă, de nediscutat: ambele aveau de suferit din cauza simptomelor intense ale afecțiunii, ambele planificau să aibă copii în viitorul apropiat, ambele aveau o patologie conformă cu recomandările de embolizare. Pacienta de 29 ani prezenta un fibrom de aproximativ 4 cm., iar cea de 33 ani prezenta 3 formațiuni fibromatoase, cea mai mare de 7,5 cm. Intervențiile au durat în medie 30 de minute și s-au derulat în cele mai bune condiții, fără incidente intraoperatorii. Post intervenție, pacientelor le-a fost administrată medicație pentru controlul durerii. Durerea este un simptom normal după embolizare, fiind provocată de fenomenele ischemice de la nivelul formațiunilor fibromatoase. A doua zi după efectuarea procedurii, pacientele au fost externate, urmând să revină pentru control la două și la șase luni post intervenție, când se va vizualiza absența vascularizației la nivelul fibromului printr-o ecografie specifică. 

Riscul de recidivă în astfel de situații este însă foarte mic, sub 5%, astfel că ne așteptăm ca pacientele să aibă o evoluție foarte bună și să se bucure în curând de vestea că vor deveni mame.”

Realizarea procedurilor de embolizare de fibrom uterin deschide activitatea de radiologie intervențională în cadrul rețelei Arcadia, fiind doar una dintre noutățile medicale programate în cursul anului 2014. „Ne aliniem mereu celor mai moderne și noi proceduri de tratament, astfel că era firesc să inițiem activitatea de radiologie intervențională, fiind vorba despre intervenții minim invazive, eficiente, cu riscuri reduse pentru pacient și cu avantajul important al recuperării rapide și ușoare. Primele beneficiare ale noilor servicii de embolizare sunt pacientele diagnosticate cu fibrom uterin, însă noutățile vor continua, astfel încât să abordăm prin metode intervenționale o patologie tot mai complexă”, precizează la rândul său dr. Sorin Nistor, director medical Arcadia.

Rețeaua de sănătate Arcadia împlinește în această vară 4 ani de activitate și este cel mai mare furnizor privat de servicii medicale în regiunea Moldovei, cu servicii integrate de policlinică și spital în aproximativ 40 de specialități. Peste 250.000 de persoane au ales Arcadia în această perioadă, pentru probleme medicale dintre cele mai diverse. Echipa Arcadia numără peste 600 de persoane și se distinge prin faptul că îmbină performanța profesională cu arta unei comunicări pline de căldură și amabilitate.  

Depresia, una dintre cele mai frecvente cauze ce afectează starea de sănătate


La nivel global, depresia reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ce afectează starea de sănătate, cu impact asupra functionalității pacientului, scăderea productivității și a capacității de lucru, izolare și chiar pierderea dorinței de a trăi. În prezent, depresia majoră este a patra boală ca răspândire pe glob, reprezentând una dintre problemele grave de sănătate. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, în anul 2020 depresia va fi a doua cauză de dizabilitate, imediat după afecțiunile cardiovasculare.
Pe 23 și 24 mai compania de comunicare medicală Houston NPA a organizat cel mai important simpozion medical interdisciplinar dedicat în exclusivitate depresiei - Conferința “Impactul sindromului depresiv asupra pacientului și asupra societății”. Manifestarea a reunit peste 330 participanți (medici, farmaciști, asistenți, psihologi), confirmând nevoia de informare a comunității medicale asupra subiectului care este unul extrem de complex. 

Pe agenda evenimentului s-au aflat teme de actualitate (psihoterapia ca formă de tratament în depresie, depresia în oncologie, depresia și medicina somatică, prevenția depresiei, depresia psihotică ante-natală, simptome psihice frecvent întalnite în cabinetul medicului de familie, interacțiuni ale medicamentelor antidepresive, stresul, tratarea insomniei, rolul medicului de familie în managementul depresiei, conceptul de Sănătate Mintală în România, depresia la pacientul vârstnic, aderența la tratament, reabilitarea psihosocială), acestea fiind susținute cu entuziasm de lectori de elită din mai multe specialități implicate în diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților cu depresie, care au făcut posibilă înalta ținută științifică și au asigurat originalitatea programului, atât de apreciat de cei care au luat parte la lucrări. Programul a fost creditat cu 12 puncte pentru medici și farmacisti, 9 pentru asistenți. 

Printre lectorii care au dat curs invitației de a susține prezentări în plen s-au aflat: Prof. Dr. Iuliana DOBRESCU, Prof. Dr. Mirela MANEA, Prof. Dr. Luiza SPIRU, Prof. Univ. Dr. Florin TUDOSE, Conf. Dr. Maria LADEA, Asist. Univ. Dr. Mircea LUPUŞORU, Dr. Farm. Robert ANCUCEANU, Dr. Cristina CHEOSEAUA, Dr. Irina-Ana DAN, Dr. Alexandru PAZIUC, Dr. Simona RADU-RĂUȚĂ, Dr. Vlad STROESCU, psiholog Bogdana BURSUC și psiholog Radu STOENESCU. 

Conferința s-a adresat medicilor din specialitățile medicină de familie și psihiatrie în principal, dar și medicilor din alte specialități, precum neurologie, boli metabolice, endocrinologie, geriatrie și gerontologie, cardiologie, medicină internă, oncologie, deoarece sindromul depresiv afectează foarte des pacientul și din punct de vedere somatic, fiind frecvent asociat bolilor cronice de tipul hepatitei, diabetului, afecțiunilor cardiovasculare sau celor neurologice etc, iar medicii specialiști care îi tratează pe acești pacienți trebuie să cunoască implicațiile și complicațiile în caz de depresie și să colaboreze cu medicul psihiatru. La eveniment au participat și psihologi, psihoterapeuți, farmaciști și asistenți.


Medicul de familie – rol cheie în depistarea precoce a depresiei

Cabinetele medicilor de familie sunt asaltate de pacienți cu acuze diverse care le creează de la stare de discomfort, până la incapacitate de muncă. Prof. dr. Mirela MANEA a atras atenția în prezentarea susținută vineri în cadrul conferinței “Impactul sindromului depresiv asupra pacientului și asupra societății” organizată de Houston asupra rolului cheie pe care îl au medicii de familie în depistarea precoce a depresiei. Printre simptomele care, dacă ar fi corelate, ar ridica suspiciunea medicului de familie de depresie, se numără: dispoziție depresivă, lipsa interesului și a plăcerii, insomnii, oboseală precoce, modificarea apetitului creșterea/scăderea poftei de mancare, cefalee, furnicături, senzație de sufocare și nod în gât, manifestări gastrointestinale. Conform Prof. Manea, depresia este în continuare subdiagnosticată în România, insomnia și oboseala frecventă fiind simptomele cel mai des întâlnite în cazul depresiilor. Când se prezintă la medicul de familie, pacienții prezintă acuzele pe care le consideră cele mai grave și au convingerea că sunt boli în sine, nu simptome ale unor tulburări de ordin psihic. Depistate la timp și corect, medicul de familie îi prezintă cu tact situația pacientului și îl îndruma către medicul psihiatru, scutind astfel timp și bani pentru alte investigații speciale pentru diverse boli. 

Corpul în depresie - o nouă perspectivă în medicina somatică
Modificarea accentuată a structurii demografice în primele decenii ale secolului XXI, precum şi apariţia unor uriaşe modificări în modul de viaţă contemporan, în principal legate de reţelele de comunicare şi utilizarea noilor tehnologii, au dus la o accelerată creştere a prevalenţei tulburărilor depresive. Lucrarea Prof. Dr. Florin TUDOSE în cadrul conferinței “Impactul sindromului depresiv asupra pacientului și asupra societății” a făcut referire la modificările pe care prezenţa depresiei le induce în patologia somatică şi consecinţele acestei schimbări, atât sub raportul diagnosticului propriu-zis cât şi tratamentului costurilor atitudinii medicale.
Prevalenţa tulburării afective la pacienţii cu afecţiuni medicale este de 2 ori mai mare decât în populaţia generală, prezența unei boli fiind un factor de risc în sine pentru depresie. Tipuri de medicaţie care pot provoca  depresie: analgezice, antihipertensive, antineoplastice, tuberculostatice, antibiotice, corticosteroizi, digitalice, sedative, interferon. Principalele afecţiuni medicale asociate cu depresia: cardiopatie ischemică, diabet zaharat, accident vascular cerebral, obezitate, cancer, HIV, durere cronică, demență, Parkinson, hepatită. 

Soluțiile prezentate de Prof. Dr. Florin TUDOSE în cadrul prezentării sale sunt: înţelegerea naturii depresiei şi cunoașterea factorilor de risc permit o limitare a impactului bolii, educarea populaţiei şi a medicului de medicină generală în scopul recunoaşterii şi diagnosticării timpurii a depresiei, utilizarea conjugată a psihoterapiei şi farmacoterapiei, continuarea tratamentului pentru o perioadă suficient de lungă şi în doze corespunzătoare pentru a preveni recăderile.


Până la 25% dintre reacţiile adverse la medicamente sunt cauzate de interacţiunile medicamentoase, de aceea cele cu relevanţă clinică trebuie cunoscute şi înţelese. De la antidepresivele vechi de peste o jumătate de secol, la clasele cele mai recent intrate în uz (altfel spus, de la prima la a treia generaţie), toate medicamentele antidepresive au potenţialul de a interacţiona cu alte medicamente, cu posibilitatea de a declanşa efecte adverse grave. Dr. Farm. Robert ANCUCEANU a trecut în revistă cele mai importante asemenea interacţiuni, discutând mecanismul, relevanţa clinică şi atitudinea terapeutică de adoptat faţă de acestea.  Cel mai important principiu care trebuie avut în vedere la o eventuală asociere între ele a antidepresivelor este evitarea asocierii a 2 antidepresive care influenţează sistemul serotoninergic din cauza riscului de sindrom serotoninergic. 

Sistemul de sănătate mintală în România
Confirm precizărilor aduse de Prof. Dr. Iuliana DOBRESCU, în 2013 România avea: 39 spitale de psihiatrie (acuți și cronici); 75 secții de psihiatrie în spitale generale; 20 centre de zi pentru adulți și 14 pentru copii; centre de sănătate mintală (42 pentru adulti, 29 pentru copii, 6 pentru adulti si copii); 4 spitale de psihiatrie de înaltă securitate; peste150 cabinete de psihiatrie. Pașii următori în strategia de sănătate mintală pentru români ar trebui să fie: intervenția multidisciplinară, dezinstitutionalizarea graduală a pacienților cronici și accentul pe activitatea de prevenție (screening, educație pentru sănătatea mintală).

Depresia la vârstnic

Conform Prof. Dr. Luiza SPIRU, depresia este cea mai frecventă problemă de sănătate mintală la vârstnic. Este asociată cu afecţiuni psihiatrice (demenţa) şi alte tipuri de polipatologie geriatrică, precum şi efecte ale medicaţiei prescrise, rata depresiei fiind deosebit de ridicată în spitale şi instituţii de îngrijire şi cazare. Manifestările clinice ale depresiei la vârstnic presupun dificultăţi de concentrare, dificultăţi în procesul decizional, scăderea motivaţiei, tulburări de memorie. 

La vârstnic, simptomele tipice de depresie pot fi mascate de cele ale altor boli, pot coexista alterări de functionalitate fizică, pot reprezenta efecte adverse ale unor medicații. Pacienții au o procupare excesivă pentru sănătate și acuză simptome fizice, anxietate, scăderea memoriei. Forma prevalentă de depresie la vârstnic este cea exogenă care răspunde greu la antidepresive, iar cea endogenă are mare incidență de suicid. Unele antidepresive au toxicitate crescută la vârstnic, tratamentul trebuie inițiat la doze scăzute și trebuie urmat cel puțin 6 luni. La acești pacienți este nevoie de consult psihiatric și geriatric pentru diagnosticul şi managementul cazului. 

Importanța comunității și a reabilității psihosociale a pacienților cu probleme de sănătate mintală

Potrivit Dr. Vlad STROESCU, în ultimul deceniu, conceptul care defineste soliditatea relației medic-pacient a virat treptat de la "complianță" la "aderență", cu sau fără voia și contribuția medicilor. Depresia, ca tulburare psihică și fenomen social și cultural extrem de important, are propriile ei provocări în ce priveste aderența. În timp ce factorii de risc sau de protecției ai aderenției la strategia terapeutică în depresie fac obiectul a numeroase studii de cercetare, adesea e uitata lecția data de științele socio-culturale. O contributie a antropologiei structurale a fost identificarea celui de-al treilea personaj din relația medic-pacient: comunitatea. În jurul acesteia se întâlnesc cele mai importante probleme actuale privind nu doar aderența, ci în general evoluția persoanelor care suferă de tulburări depresive.
Dr. Alexandru PAZIUC a scos în evidență faptul că depresia are cauze multiple: biologice, psihologice, sociale, iar tratamentul depresiei este complex, orientându-se atât către medicaţia antidepresivă, către psihoterapie, dar și către reabilitarea psiho-socială. Reabilitarea psiho-socială oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală șansa de a fi respectați, încurajați și ajutați în efortul lor de a avea o viață normală. Odată cu reconstrucţia sistemului de îngrijire în sănătatea mintală din România, necesitatea unor programe centrate pe reabilitarea psihosocială a persoanei cu probleme de sănătate mentală a devenit o cerinţă. 

Site eveniment: www.despre-depresie.ro

Lansarea proiectului predefinit RO 19.02 „Ȋmbunătăţirea prevenirii şi controlului HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”

                             
Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balș” Bucureşti lansează proiectul predefinit RO 19.02 - „Ȋmbunătăţirea prevenirii şi controlului HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”, proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO 19 „Iniţiative în sănătatea publică” având ca operator de program – Ministerul Sănătăţii din România. 

Prin intermediul Granturilor SEE (Spațiul Economic European) Norvegia contribuie la reducerea diferenţelor de ordin social şi economic şi consolidează relaţiile biletarale cu ţările beneficiare din Europa. Norvegia colaborează îndeaproape  cu UE prin intermediul Acordului încheiat în cadrul Ariei Economice Europene. 

Pentru perioada 2009-2914, contribuția Norvegiei se ridică la  valoarea de 1,7 miliarde de Euro. Fondurile sunt puse la dispoziţia organizaţiilor non-guvernamentale, instituţiilor de cercetare şi academice, sectoarelor publice şi private din cele mai noi 12 state membre ale Uniunii Europene dar şi pentru Grecia, Portugalia şi Spania. Datorită unei bune colaborări cu entitățile norvegiene, perioada de implementare a activităţilor poate fi prelungită până în anul 2016.


Ariile principale de suport sunt: protecţia mediului şi schimbarea climatică, cercetarea şi acordarea de burse, societatea civilă, sănătatea şi dezvoltarea copilului, egalitatatea de gen, justiţia şi patrimoniul cultural.  

Obiectivele principale ale Proiectului predefinit RO 19.02 “ Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV/SIDA și a Hepatitei B și C in România sunt:
 • Realizarea unui studiu la nivel național privind atitudini, mentalități, comportamente în rândul populației generale în domeniul HIV/SIDA , hepatita B și C (HVB, HVC) ; 
 • Campanie naţională de Informare, Educare, Comunicare în domeniul HIV, HVB, HVC având și o focalizare specială pe consumatorii de droguri injectabile; 
 • Realizarea unui screening național precum și a unui registru electronic național ce va conține înregistrarea pacienților cu hepatită; 
 • Asigurarea continuității programului de schimb de seringi   pentru utilizatorii de droguri injectabile; 
 • O atenție specială se va acorda populației de etnie rromă în cadrul tuturor acestor obiective


Ȋn proiect se vor investi aproximativ 1.300.000 de euro, finanțare majoritară prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, la care  se adaugă contribuția de 15% din partea statului român. 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 2 ani , începand cu 1 mai 2014 până la 30 aprilie 2016. Promotorul Proiectului este Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, care va lucra în parteneriat cu un consorțiu format din 4 organizații neguvernamentale de profil: Asociația Română Anti SIDA (ARAS), Fundația ”Parada”, Romanian Harm Reduction Network (RHRN), Alianța de Luptă Ȋmpotriva Adicțiilor și Toxicomaniilor (ALIAT).

 „Numărul infecțiilor cu HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) în România a crescut în mod dramatic în perioada 2007-2013, de la 4% în 2007 la 30,6% în 2012 și 29,23% în 2013. Pentru a preveni un val epidemic HIV în rândul UDI, vom lucra direct cu profesioniştii în harm reduction şi cu grupurile vulnerabile, dar vom continua informarea şi în rândul populaţiei generale cu privire la infecţia HIV/SIDA, HVB, HVC ” spune Dr. Mariana Mărdărescu șeful Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea infecției cu HIV și SIDA din INBI Prof. Dr. Matei Balș.

Ȋn ultimii 2 ani, 30% dintre persoanele nou diagnosticate cu HIV în România s-au infectat prin consum de droguri injectabile. Conform noii metodologii de estimare folosită de Agenţia Naţională Anti Drog, în anul 2012 în Bucureşti trăiau 10.583 de consumatori de droguri injectabile. Persoanele dependente de droguri se confruntă şi cu alte probleme de sănătate. Astfel, peste 80% dintre ei au hepatită cu virus C și un număr semnificativ au tuberculoză şi probleme de sănătate mintală, mulți dintre consumatori fiind încă nediagnosticați.

Persoanele afectate de aceste infecţii se confruntă cu o serie de probleme sociale : 
Discriminare din partea comunităţii; 
Rată crescută a şomajului sau lipsa unui venit lunar constant; 
Dificultăţi în asigurarea nevoilor de bază şi accesului la serviciile de  sănătate;  
Oboseală terapeutică, mulţi dintre ei înterupând tratamentul; 
Consecinţa întreruperii tratamentului este instalarea rezistenţei la tratament, ceea ce duce la creşterea costurilor terapeutice;

Scopul final al proiectului este de a controla infecţiile HIV, hepatita B, hepatita C în rândul populaţiilor cu risc prin asigurarea unor servicii optime de screening/diagnosticare, ceea ce va contribui la consolidarea calităţii vieţii şi a sănătăţii acestor populaţii. 

Astfel, proiectul va contribui la atingerea obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 dar şi la implementarea Strategiei Naţionale pentru Sănătate 2014-2020. 

“Infecţia HIV este una dintre cele mai grave boli infecţioase cu numeroase consecinţe atât pentru persoana infectată, cât şi pentru societate. Eforturile bilaterale de a reduce impactul infecţiei pot duce la un număr important de intervenţii de succes. În timp ce în Norvegia ratele de îmbolnăvire sunt relativ scăzute şi constante în rândul populaţiilor ţintă (UDI), în România, apariția acestor afecțiuni printre utlizatorii de droguri injectabile are un trend ascendent îngrijorător. Cooperarea şi schimbul de practici şi experienţă pot duce la rezultate îmbunătăţite în intervenţiile de sănătate şi la parteneriate eficiente între Norvegia şi România.“  mai declară Dr. Mioara Predescu – coordonatorul proiectului.

Cele mai importane noutăţi medicale, dezbătute la Congresul Universităţii de Medicină Farmacie Carol Davila


Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, una dintre cele mai dinamice şi reputate instituţii de învăţământ superior de profil din România, care atrage an de an înscrieri record la examenul de admitere, organizează, în perioada 29-31 mai 2014, Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, eveniment aflat la cea de-a doua ediţie.

„Aşa cum un mare profesor spunea în urmă cu mulţi ani,”prestigiul unei ţări sunt universităţile sale, iar trecutul reprezintă garanţia viitorului”. Educaţia şi cercetarea sunt esenţiale pentru viitorul oricărei societăţi. Rolul Universităţii în formarea medicală este continuu, din prima zi a examenului de admitere şi până în ultima zi a celor mai importante cadre didactice şi de cercetare, care trec prin filiera reevaluărilor continue şi, la rândul lor, lasă în urmă generaţii de studenţi şi de medici bine formaţi”, a declarat Acad. Ioanel Sinescu, Rectorul Universităţii de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti Ceremonia de Deschidere a Congresului va avea loc joi, 29 Mai 2014, la ora 18:15 în sala I.I.C. Brătianu din incinta Palatului Parlamentului. Printre invitații de seamă din lumea academică medicală ce vor participa la deschiderea congresului amintim: 
 •  Acad. Ioanel Sinescu - Rectorul UMF Carol Davila;
 •  Acad. Ionel Valentin Vlad - Preşedintele Academiei Române;
 • Acad. L. M. Popescu - Directorul General al Institutului Naţional de Patologie Victor Babeş;
 • Prof. Dr. Sorin Oprescu - Primarul General al Capitalei;
 • Prof. Dr. Dragoş. Vinereanu - Prorectorul UMF Carol Davila;
 • Prof. Dr. Leonida Gherasim – Membru de onoare al Academiei Române;
 • Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel - Managerul Institutului de Boli Infecţioase “Dr. Matei Balş”

Din partea Ministerului Sănătăţii va participa Ministrul Nicolae Bănicioiu, iar din partea Ministerului Educaţiei Naţionale vor participa Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică şi Tudor Prisecaru, secretar de stat. Cereremonia de Deschidere va fi urmată de Ceremonia de acordare a titlului Honoris Causa unora dintre cele mai importante personalităţi ale scenei medicale internaţionale – Prof. Maurizio Cutolo (Universitatea din Genova, Italia), Prof. Alan Fraser (Universitatea de Medicină din Cardiff, Marea Britanie), Dr. Schmidt Thorsten (Universitatea din Tübingen – Germania). O a doua sesiune deacordare a titlului Honoris Causa va avea loc vineri, 30 mai 2014, la ora 18.00 - Prof. Heiner Fangerau (Universitatea din Ulm, Germania), Prof. Selman Uranues (Universitatea din Graz, Austria), Prof. Nicholas Gourtsoyiannis (Universitatea din Creta – Grecia). 

Pe parcursul celor trei zile, Congresul Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” va găzdui peste 65 de prezentări de lucrări științifice şi simpozioane, iar pe parcursul întregului eveniment, participanții vor avea ocazia să afle cele mai importante noutăţi medicale. La ediţia din acest an a Congresului, eveniment ce va deveni o tradiţie pe scena medicală din România, sunt aşteptaţi peste 2.500 de participanţi. În 2013, evenimentul a atras peste 2.000 de medici şi studenţi, 80 de lectori (membri ai Academiei Române, profesori, conferenţiari, medici) şi 6 profesori străini.

Prin intermediul proiectelor derulate, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila continuă să formeze medici de excepţie şi cadre didactice valoroase care activează în cele mai renumite clinici şi spitale. Construirea unei comunităţi academice bazate pe cunoaştere, comunicare, deschidere şi eficienţă constituie emblema nucleului de educaţie universitară medicală. Congresul de anul acesta al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila comemorează 130 de la trecerea în nefiinţă a lui Carol Davila, medic român de orgine franceză, care a pus bazele învăţământului medical din ţara noastră şi a reorganizat sistemul medical din România.

Urmăriţi Congresul Universităţii de Medicină Farmacie Carol Davila pe pagina oficială de Facebook: www.facebook.com/CongresulUMF

Alegerea corectă în tratamentul infecţiilor urinare: Între rezistența bacteriană şi riscul de dismicrobisme

Infecțiile tractului urinar constituie o problemă de sănătate serioasă și afectează anual milioane de oameni din întreaga lume. Într-un top al celor mai frecvente infecții, statisticile mondiale pozitionează infecțiile urinare pe locul doi, după cele respiratorii. 

Infecțiile de tract urinar sunt tratate cu antibiotice, ceea ce face ca acest tratament să fie unul delicat, succesul fiind condiționat de mai mulți factori, precum: alegerea potrivită a antibioticului, durata tratamentului, dar și administrarea corectă după instrucțiunile precise ale medicului. În caz contrar, consecințele pot fi din ce în ce mai grave: de la reapariția simptomelor la dezvoltarea rezistenței bacteriilor la antibioticele utilizate, îngustându-se opțiunile de tratament pe viitor. În plus, orice administrare de antibiotic, indiferent dacă este eficientă sau nu, aduce de modificare a florei bacteriene a respectivului pacient, ceea ce poate genera afecțiuni precum infecția determinată de Clostridium difficile. De aceea, este foarte important să fie cunoscute situațiile în care antibioticele nu trebuie administrate, cum este cazul majorității bacteriuriilor asimptomatice (simpla prezență a bacteriilor în urină fără manifestări clinice). 

Ținând cont de acest context, compania de comunicare medicală Houston NPA organizează, cu sprijinul Angelini Pharmaceuticals, seria de simpozioane „Alegerea corectă în tratamentul infecţiilor urinare: Între rezistența bacteriană şi riscul de dismicrobisme”. Evenimentele creditate EMC se adresează medicilor de familie din București și sunt organizate după următorul calendar: 
 • 28 mai – pentru medicii de familie cu cabinet în sectorul 2 sau sectorul 3 - Locație: Hotel Internațional (Strada Căuzași 27, București)
 • 11 iunie – pentru medicii de familie cu cabinet în sectorul 4 sau sectorul 5 – Locație: Restaurant Elisabeta (Blv. Regina Elisabeta, Nr. 45, București);
 • 18 iunie – pentru medicii de familie cu cabinet în sectorul 1, sectorul 6 și Ilfov – Locație: Hotel Novotel (Calea Victoriei, Nr. 37B, București). 


Lectorii celor 3 ediții sunt personalități medicale marcante, lideri de opiniei în domeniile urologie și antibioterapie: Prof. Dr. Nicolae CALOMFIRESCU – medic primar urolog; Conf. Dr. Gabriel POPESCU – medic primar boli-infecțioase, autor principal al “Ghidului Angelescu de Terapie Antimicrobiană” ediția 2012.

“Întrucât datele de rezistență microbiană la antibiotice sunt alarmante, este nevoie să respectăm ghidurile de practică în utilizarea antibioterapiei adaptată fiecarei afecțiuni. Spre exemplu, nu orice cistită este bacteriană. Haideți să abordam diferențiat situațiile clinice cu care ne confruntăm!” a declarat Prof. Dr. Nicolae Calomfirescu. 

“Infecțiile urinare joase și bacteriuriile asimptomatice reprezintă situațiile care, alături de infecțiile respiratorii și de sindroamele diareice, generează cel mai mare consum de antibiotice. Pentru marea majoritate a pacienților aflați în aceste situații, prescrierea de antibiotice este realizată de către medicii de familie. De aceea, consider extrem de importantă pentru aceștia reamintirea principiilor corecte de terapie antibiotică în aceste situații” a fost mesajul transmis de către Conf. Dr. Gabriel Popescu.  

“Omul este un vast teritoriu populat de bacterii. Prezența bacteriilor în organismul uman fără a determina manifestări de boală, situație denumită colonizare, nu necesită administrarea de antibiotice, cu rare excepții. Acesta este și cazul bacteriuriei asimptomatice (prezența de bacterii în urină fără simptomatologie), care se tratează DOAR la gravide și înainte de intervenții urologice. Trebuie reținut că orice antibiotic administrat pe cale sistemică modifică întreaga floră microbiană care ne populează, selectând bacteriile rezistente față de acesta și generând condiții pentru multiplicarea mai rapidă a acestora (dismicrobisme). 

De aceea, este necesar să administrăm antibiotice DOAR când sunt indicate și ori de câte ori este posibil să tratăm infecțiile cu antibiotice care se concentrează în organismul uman DOAR acolo unde este nevoie. În cazul infecțiilor urinare joase avem la dispoziție asemenea antibiotice: fosfomicina-trometamol și nitrofurantoina  Este extrem de important ca ele să fie folosite ori de câte ori este indicat, în locul altor antibiotice, precum fluorochinolonele și cefalosporinele care, difuzând în întreg organismul, determină mult mai frecvent selectare de bacterii rezistente și infecții produse de Clostridium difficile” a precizat Conf. Dr. Gabriel Popescu.   

„În plus, din păcate, în România ne confruntăm cu niveluri extrem de ridicate ale rezistenței bacteriene la infecții. Această afirmație este adevărată și pentru Escherichia coli, cea mai frecventă cauză a infecțiilor urinare; în ultimii ani, rezistența sa la fluorochinolone a atins nivelul de 30%, iar rezistența față de cefalosporine depășește 20%.  Această situație a fost generată de utilizarea lor excesivă – ne situăm între primele trei state din Europa atât în privința consumului de antibiotice în general, cât și al câtorva categorii de antibiotice cu spectru larg: fluorochinolone, peniciline legate de inhibitori de beta-lactamază, cefalosporine. În schimb, în mai mult de 90% din cazuri, fosfomicina-trometamol și nitrofurantoina și-au păstrat activitatea împotriva Escherichia coli. Un medic foarte bun știe și ce antibiotice să prescrie și ce antibiotice să nu prescrie într-o anumită infecție; iar cel mai bun prescriptor de antibiotice (având în vedere nevoia de a păstra antibiotice eficiente și pentru anii care vin) este cel care nu prescrie antibiotice dacă nu sunt necesare!” a atras atenția Conf. Dr. Gabriel Popescu.  

Tocmai pentru a încuraja informarea medicală în ceea ce privește alegerea corectă în tratamentul infecţiilor urinare, medicii de familie pot participa gratuit la aceste evenimente, singura condiție fiind înscrierea prealabilă. Cei interesați de participare sunt rugați să se adreseze companiei de comunicare medicală Houston NPA, la nr de telefon 0723.856.179, 021-317.09.43, email corina.stancu@houston.ro, evenimente@houston.ro. Detalii și pe www.houston.ro. 


Aproape 2 milioane de români suferă de diabet zaharat


Prevalenţa diabetului zaharat în România este de 11,6%, ceea ce înseamnă că numărul românilor cu vârste cuprinse între 20 şi 79 de ani care suferă de această afecţiune variază între 1.535.413 şi  1.967.200, arată rezultatele finale ale Studiul Naţional privind Prevalenţa Diabetului, Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi Bolii Cronice de Rinichi (PREDATORR). Rezultatele sunt prezentate în premieră cu ocazia celui de-al 40-lea Congres al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, desfăşurat la Sibiu, în perioada 21-24 mai 2014. 

Cifrele arată că în topul regiunilor cu cei mai mulţi diabetici se află Sudul ţării, unde s-a înregistrat o prevalenţă a diabetului de 13,39%, urmată de regiunea Bucureşti-Ilfov, cu o prevalenţă a diabetului de 12,79%. Pe locul trei în topul prevalenţei diabetului se află regiunea de Nord-Est (12,38%), urmată îndeaproape de regiunile Sud-Vest (12,1%), Nord-Vest (11,69%) şi Sud-Est (10,44%). La polul opus, studiul PREDATORR arată că regiunile cu cei mai puţini diabetici sunt Vestul (8,2%) şi Centrul (9,99%) ţării.

Dintre pacienţii cu diabet zaharat, 20,69% au reprezentat cazuri nou depistate, iar 79,31% erau deja în evidenţa medicilor de familie. Altfel spus, studiul PREDATORR evidenţiază o rată de depistare superioară față de cea raportată în Europa. În ceea ce priveşte prediabetul, rezultatele studiului PREDATORR arată că există peste trei milioane de români cu prediabet, ceea ce înseamnă o prevalenţă de 18,4%.


 “Aşa cum ne aşteptam în momentul în care am demarat acest amplu studiu naţional, numărul românilor cu diabet zaharat este mult mai mare decât cel al persoanelor existente în evidenţele medicilor diabetologi. Datele finale ale studiului PREDATORR indică o prevalență crescută a diabetului zaharat şi a prediabetului, cu o valoare dublă față de estimările anterioare. De asemenea, prevalenţa supraponderii şi a obezităţii este cu mult peste estimările anterioare, fapt care explică parţial prevalenţa crescută a diabetului şi a prediabetului. În acest context se impun, de urgentă, măsuri de implementare a Programelor naționale de prevenție a patologiei metabolico-nutritionale în populația generală a României”, a declarat prof. dr. Maria Moţa, preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Rezultatele finale ale studiului epdemiologic PREDATORR mai arată că peste 80% din populația adultă a României cu vârsta cuprinsă între 20-79 de ani prezintă anomalii ale lipidelor sanguine, în timp ce peste 2,6 milioane de români, cu vârsta cuprinsă intre 20-79 de ani, au hiperuricemie (sindrom caracterizat prin creşterea nivelului de acid uric în sânge). 

Studiul PREDATORR a fost unul din principalele mele obietive, când am preluat conducerea Societăţii Române de Diabet, Nutrţie şi Boli Metabolice. Coordonând o societate ştiinţifică, mi s-a părut un act de responsabilitate de a afla cu ce ne confruntăm în România în privinţa diabetului zaharat. Până la PREDATORR nu aveam niciun studiu clar şi ne raportam doar la datele venite din afara ţării. Acum, după o muncă extrem de solicitantă, avem date care să ne arate situaţia diabetului zaharat în România. A fost un efort intens şi le mulţumesc medicilor implicaţi, precum şi comitetului director al Societăţii de Diabet pentru că m-au sprijinit în elaborarea acestui studiu, precum şi Societăţii Române de Nefrologie”, a declarat prof. dr. Maria Moţa, preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Demarat in 2013, Studiul Naţional PREDATORR oferă o imagine clară asupra situaţiei diabetului zaharat, a bolii cronice de rinichi şi a comorbidităţilor asociate în România. Studiul a fost realizat de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice in parteneriat cu Societatea Romana de Nefrologie, timp de aproape un an şi jumătate, pe un eşantion reprezentantiv de aproximativ 3000 de persoane, din 101 de centre din ţară. 

Bun venit în viitor: Banca de celule stem Cryo-Save lansează programe de medicină regenerativă, proteomică și genomică


Cryo-Save Group, lider internațional în domeniul stocării de celule stem și cea mai mare bancă de celule stem în Europa, sub noua conducere a lui Frédéric Amar, anunță că își va schimba numele în Esperite și că se va extinde în zona medicinei preventive, regenerative, proteomice și genomice.

Astfel, crioconservarea sângelui și țesutului din cordonul ombilical continuă sub numele de Cryo-Save. În plus, Grupul va începe activități în domeniul medicinii regenerative de translație prin unitatea sa The Cell Factory (Fabrica de Celule) și va intra în medicina predictivă proteomică şi genomică prin noua unitate Genoma. Cele trei unități vor funcționa ca branduri și întreprinderi separate.

Cryo-Save

Linia Cryo-Save va continua activitățile Grupului de crioconservare a sângelui și ţesutului din cordonul ombilical şi plănuiește să le extindă în continuare. De curând, a fost implementată noua linie tehnologică care utilizează sisteme Sepax 2, recunoscute ca fiind cele mai eficiente sisteme de procesare de celule stem şi reducere a volumului din lume. Introducerea protocolului exclusiv NX-322, combinat cu Kitul Cryo-Save de procesare DeNovo 520-A ne permite recuperarea unui procent mai mare de celule CNT, comparativ cu sistemele altor bănci de celule stem. Cercetătorii noştri au dezvoltat o compoziţie unică a substanţei de crioprotecţie cu DMSO-3, utilizată pentru protejarea celulelor stem în timpul procesului de crioconservare. 

Fabrica de Celule (The Cell Factory) – medicina regenerativă

Medicina regenerativă este un concept ușor de înțeles; scopul ei este să genereze țesuturi și chiar organe întregi, atunci când acestea sunt afectate de vârstă, boli, accidente etc.

Activitățile inițiale ale Fabricii de Celule se vor axa pe programe de cercetare și dezvoltare care acoperă domeniul sistemului nervos central, cardiologie, traumatisme și diverse aplicații clinice care folosesc celule stem mezenchimale și hematopoietice.

Genoma - medicină predictivă proteomică şi genomică

Compania lucrează pentru lansarea a trei teste: 
 • Tranquility, un test prenatal non-invaziv (NIPT) care e în măsură să depisteze anomaliile cromozomiale ale fătului fără riscurile amniocentezei;
 •  Verity, un test care poate detecta în urina bebelușului 101 afecţiuni metabolice;
 • Omega Test, un test Omega-3, pentru cea mai bună nutriție a bebelușilor.


Walter van Pottelberge, Preşedinte, a declarat: "Achiziționarea recentă a laboratorului elvețian de biotehnologie Salveo și activitățile de stocare și procesare a sângelui și ţesutului cordonului ombilical este o urmare logică a primei tranzacții pe care am făcut-o cu Biotehnologie Salveo și ne oferă o platformă solidă pentru a spori excelenţa operaţională".

Frédéric Amar, Directorul General, a comentat: "Am văzut mereu Cryo-Save ca fiind cel mai bun punct de plecare pentru elaborarea Esperite în medicina predictivă şi regenerativă de translație R&D (cercetare – dezvoltare), domenii în care mă aștept ca această companie să devină un actor important".

Despre Cryo-Save: (www.cryo-save.com/ro)

Cryo-Save, lider în rândul băncilor internaţionale de celule stem, a stocat cu succes peste 250.000 mostre recoltate din sângele şi din ţesutul cordonului ombilical. Există deja multe boli tratabile cu ajutorul celulelor stem, iar numărul tratamentelor va fi în creştere. Cryo-Save a crioconservat probe din mai mult de 70 de ţări de pe şase continente, în laboratoarele sale ultramoderne de procesare şi stocare din Belgia, Germania, Dubai şi Africa de Sud.

APMGR cere mai multa transparenţă în calcularea taxei clawback, prin raportarea numărului de unităţi decontate de CNAS


 • Taxa clawback pe trimestrul 1 al anului 2014 continuă să fie nejustificat de mare, nivelul procentului "p" din calculul taxei clawback fiind de peste 20% din vânzările medicamentelor compensate
 • APMGR solicita CNAS să transparentizeze modul de calcul al taxei clawback prin transmiterea numărului de unităţi ale medicamente decontate 

 Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) solicită mai multă transparență în procesul de calculare al taxei clawback, în contextul menținerii contribuției la un nivel foarte ridicat, nesustenabil pentru producătorii de medicamente generice.  

APMGR a solicitat conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) să pună la dispoziția companiilor farmaceutice datele privind volumele de medicamente decontate (numărul de unități) folosite pentru stabilirea bazei de impozitare pe fiecare companie. "Dacă raportarea CNAS către companii s-ar face pe baza numărului de unități decontate, acestea ar putea calcula cu mai multă acuratețe consumul de medicamente, în raport cu propriile vânzări, iar creșterea artificială a taxei clawback ar putea fi oprită", a declarat Dragoș Damian, Președinte APMGR. Solicitarea vine în contextul menținerii nivelului nejustificat de ridicat al taxei clawback din T4 2013 și în T1 2014, care nu se reflectă în vânzările de medicamente înregistrate de companiile producătoare de medicamente generice. Nivelul de peste 20% al procentului "p" din calculul taxei clawback este împovărător pentru producătorii de medicamente generice, în condițiile în care bugetul de referință pentru calculul taxei clawback este la nivelul consumului de medicamente din anul 2011. 

APMGR salută deschiderea conducerii CNAS de a colabora cu producătorii de medicamente generice în vederea transparentizării modului de calcul al taxei clawback, însă semnalează că deocamdată nu s-au făcut suficiente demersuri pentru a corecta aceste inadvertențe între nivelul contribuției clawback raportat de CNAS și datele privind vânzările de medicamente deținute de companiile membre APMGR. 

Totodată, APMGR susține necesitatea implementării unui calcul diferențiat al taxei clawback pentru medicamentele generice, bazat pe introducerea unei proporții de maximum 65% în calculul procentului 'p' din formula clawback. Propunerea are la bază sistemul actual de stabilire a prețului pentru medicamente generice (maxim 65% din prețul medicamentului inovator) și a fost deja agreata de CNAS și acceptată de Ministerul de Finanțe că fiind neutră din punct de vedere bugetar. "Sperăm că CNAS va răspunde pozitiv apelului nostru de transparentizare și va susține implementarea cât mai rapidă a calculului diferențiat al taxei clawback pentru a se evita falimentarea industriei farmaceutice cu capacități de producție locale și limitarea accesului pacienților la medicamente cu preț accesibil, în urma dispariției acestora de pe piață," a mai declarat Damian.

Dezbateri despre studiul terapiei durerii în România în cadrul celei de-a doua ediții a Congresului Național de Durere


Asociația de Algeziologie din România, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa” Iași și compania de comunicare medicală Houston NPA au organizat cea de-a doua ediție a Congresului Național de Durere, în perioada 8 - 10 mai 2014, la Iași.

Evenimentul a fost coordonat de Prof. Emerit Dr. Ostin C. Mungiu, fondator și preşedinte de onoare al Asociaţiei de Algeziologie din România. Prof. Mungiu este cunoscut pentru introducerea studiului durerii în universităţi, inventarea termenului „algeziologie”, introducerea Noii Legi a Opioidelor și pentru utilizarea medicamentelor pe bază de opiu în tratarea durerilor cronice.

Durerea, cel mai frecvent simptom al tuturor afecțiunilor, pune numeroase probleme medicului care trebuie să găsească tratamentul optim pentru fiecare tip de durere. Deși medicii de toate specialitățile sunt pregătiți pentru a trata durerea-simptom, există totuși situații în care, cronicizată, aceasta devine boală în sine, care necesită un management specific. Pentru aceasta, în străinătate, au fost pregătiți specialiști în terapia durerii - algeziologi/medici specialiști în durere - și echipe complexe de terapie a durerii compuse din specialiști ATI, neurologi, farmacologi, psihologi sau psihiatri, kinetoterapeuți. 

În România, durerea cronică nu este considerată boală în sine, fiind astfel insuficient sau prost tratată, fapt acutizat și de lipsa clinicilor profilate pe terapia durerii. O altă problemă o reprezintă lipsa recunoașterii profesiei de algeziolog, deși algeziologia este o disciplină medicală care se studiază în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iași.

În deschiderea evenimentului Prof. Emerit Dr. Ostin C. Mungiu a declarat că “algeziologia în România se află într-o situație de stagnare, în ciuda demersurilor de creare a unei specializări distincte, cu recunoașterea durerii ca boală cronică și asigurarea drepturilor corespunzătoare ale pacienților care suferă de această afecțiune. Algeziologia ar trebui să fie adoptată ca disciplină de studiu în toate facultățile de medicină din România, nu numai la Iași, centrul care a introdus studiul algeziologiei în facultate. Tinerii medici se vor confrunta cu dificultățile diagnosticului diferențial al diferitelor tipuri de durere cronică, așa cum este cazul durerii neuropate, care pune probleme reale de identificare și stabilire a cauzelor”.

Prezentă la eveniment, Prof. dr. Doina Azoicăi, Decan al Facultății de Medicină din cadrul UMF “Gr.T.Popa” Iași a precizat că “studiul analgeziei interesează foarte multe discipline din medicină. Ca epidemiolog, am studiat răspândirea și impactul acestui simptom în special în afecțiunile cronice și am constatat că în peste 70% din afecțiunile medicale durerea este simptomul prioritar, cu cea mai mare influență asupra stării generale și calității vieții pacientului”. 

“Centrul pentru Studiul si Terapia Durerii de la Iași este un punct de referință pentru UMF și pentru Facultatea de Medicină, generând atât proiecte de cercetare derulate de echipa de specialiști, cât și numeroase inițiative de promovare a importanței studiului algeziologiei în România. Tânara echipă continua proiectele domnului Prof. Ostin Mungiu, precum și eforturile de schimbare a atitudinii față de folosirea medicației antialgice. Astfel, folosirea opioizilor în practica medicală nu mai este un subiect “tabu”, dovezile științifice aduse în fața factorilor de decizie au schimbat mentalițăți și chiar legislația legată de folosirea opioidelor” a adăugat Prof. dr. Doina Azoicăi. 

În sprijinul tuturor acestor demersuri, UMF Iași propune pentru anul universitar 2014-1015 înființarea unui masterat în studiul durerii. Medici din toate specialitățile (interniști, reumatologi, oncologi, pediatric etc) și-au manifestat interesul pentru managementul durerii, ca parte integrantă a perfecționării activității lor profesionale.

În cadrul Congresului Național de Durere de anul acesta organizatorii au inclus o sesiune specială pentru dezbaterea actualităților în tratamentul durerii dentare, aliniindu-se temei lansate de Asociația Internațională pentru Studiul Durerii (IASP) care a declarat anul 2014 “anul durerii oro-faciale” ca temă principală de cercetare și dezbatere pentru toți specialiștii implicați în studiul și tratamentul durerii. 

Prof. dr. Norina Forna, Decan al Facultății de Medicină Dentară, UMF “Gr.T.Popa” Iași, a menționat în prezentarea susținută în cadrul Congresului că “durerile dentare sunt considerate printre cele mai greu de suportat, la același nivel cu durerile nașterii. Prin urmare, este important pentru pacienți să poată aprecia când trebuie să se adreseze medicului dar, mai ales, cum să prevină astfel de dureri. Există numeroase elemente din cadrul sistemului stomatognat care pot genera durere, iar cauzele cele mai frecvente au fost discutate de specialiștii în medicină dentară și algeziologi într-o sesiune specială”.

Congresul a integrat și o sesiune dedicată farmaciștilor și asistenților de farmacie, iar cu această ocazie, Prof.dr. Monica Hăncianu, Decan al Facultății de farmacie, UMF “Gr.T.Popa” Iași, și-a reiterat încrederea pe care o are în acest eveniment, menționând că “Facultatea de Farmacie va continua ca partener al acestei manifestări care abordează an de an diferite puncte de interes în domeniul cercetării medicamentului și al algeziologiei”.

Ca noutate, în acest an Congresul a inclus o sesiune dedicată metodelor alternative și complementare de tratament în cazul durerii, fiind abordate teme precum: terapia cu celule stem a durerii neuropate, rolul fizioterapiei, aerocrioterapia în managementul durerii și antrenamentul mental în controlul durerii. Cu această ocazie a fost tras însă și un semnal de alarmă cu privire la produsele sau dispozitivele recomandate prin publicitate ca metode de “terapie alternativă”, dar a căror eficiență însă nu este dovedită. 

Sfaturi de la specialiști privind prevenția și diagnosticarea precoce a hipertensiunii arteriale


Aproximativ 3 din 10 persoane trăiesc cu hipertensiune arterială, ceea ce înseamnă că la nivel mondial există aproape 1,8 miliarde de hipertensivi. Din nefericire, aproape 50% din aceştia nu ştiu că au tensiune arterială crescută, arată statisticile furnizate de World Hypertension League (WHL).  Mai mult, cifrele arată că o treime din populaţia hipertensivă este predispusă la boli de inimă, atac vascular-cerebral, boală cronică renală şi chiar moarte subită. 

Vestea bună este că hipertensiunea arterială poate fi depistată printr-o simplă măsurare a tensiunii, gest care nu durează mai mult de câteva minute. De asemenea, o altă veste bună este că hipertensiunea arterială poate fi prevenită şi controlată. Cum? Urmând o serie de recomandări al căror nucleu este adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

“Tratamentul de prevenţie primară în hipertensiunea arterială începe de când ne naştem. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în copilărie şi în adolescenţă trebuie să ne creăm o serie de bune obiceiuri, cum ar fi: să avem o viaţă activă, să facem mişcare, să nu stăm numai în faţa televizorului sau a calculatorului, să mâncăm sănătos, fără prea multă sare şi fără grăsimi”, explică prof. dr. Maria Dorobanţu, preşedintele Societăţii Române de Hipertensiune.

SFATURI PRACTICE:
 • Reducerea aportului de sare. În mod normal, organismul uman are nevoie în 24 de ore de aproximativ 6 grame. Din păcate, românii consumă între 12 şi 16 grame în 24 de ore, ceea ce depăşeşte cu mult recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Potrivit medicilor cardiologi, sarea nu trebuie eliminată complet din alimentaţie, însă aportul de sare trebuie redus;
 • Mişcare moderată de minimum 30 de minute pe zi. Viaţa activă şi practicarea unui sport reduc riscul cardiovascular, contribuie la scăderea în greutate, îmbunătăţesc valorile tensiunii arteriale, ale colesterolului şi ale glicemiei, reducând stresul şi crescând buna dispoziţie; 
 • Reducerea greutăţii. Majoritatea persoanelor hipertensive au şi probleme legate de greutate. În cazul acestora este recomandată scăderea în greutate, treptat. Potrivit specialiştilor, pierderea în greutate a 5-7 kg ajută considerabil în reducerea valorilor tensionale; 
 • Renunţarea la fumat. Studiile arată că imediat după ce o persoană savurează o ţigară, aceasta va înregistra şi o tensiunea arterială crescută. Aceste valori crescute se menţin chiar şi la 15 minute după stingerea ţigării. 
 • Atenţie la consumul de alcool. În cazul băuturilor alcoolice, nu se cere pacienţilor abstinenţă, însă este recomandat să nu se consume mai mult de un pahar de vin, în cazul femeilor şi nu mai mult de două pahare în 24 de ore în cazul bărbaţilor.

Măsoară-ţi tensiunea de Ziua Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale!

Tensiunea arterială crescută reprezintă unul dintre principalii factori de morbiditate şi mortalitate la nivel global, după cum arată cel mai recent studiu privind povara afecţiunilor medicale, publicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii 2014. Raportul mai evidenţiază  că una dintre cele mai importante bariere în controlul eficient al hipertensiunii arteriale este faptul că oamenii pur şi simplu nu ştiu că au tensiunea mărită.

În acest context, Comisia pentru Sănătate Publică din Senatul României în parteneriat cu Societatea Română de Hipertensiune au organizat astăzi, cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva tensiunii arteriale, conferința de dezbatere ”Managementul hipertensiunii arteriale – de la realități la perspective”.

La eveniment au participat: 
 • Dr. Ion Luchian – Președinte Comisia pentru Sănătate Publica din Senatul României
 • Prof. dr. Florian Bodog – Secretar Comisia pentru Sănătate Publica din Senatul României
 • Prof. dr. Maria Dorobanțu – Preşedinte Societatea Română de Hipertensiune
 • Conf. dr. Alexandru Rafila – expert în politici de sănătate
 • Lucia Varga - deputat în Parlamentul României
 • Vasile Barbu - preşedinte Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

„Am fost confruntat ca medic în secţia de urologie cu hipertensiunile secundare. Hipertensiunea arterială este o problemă de sănătate publică și atunci când se întâlnește și cu altă patologie -obezitate, diabet - la care se adaugă sedentarismul, tehnologia lucrurile se complică. Mesajul cu care ar trebui să plecăm de la această conferință se rezumă la o întrebare. Câți dintre noi și-au măsurat tensiunea arterială în ultimele luni? De la 18 ani până la vârsta înaintată hipertensiunea poate fi o cauză, este „atacatorul tăcut”, de aceea cred că e bine să ne măsurăm tensiunea arterială”, a declarat dr. Ion Luchian, președinte în Comisia pentru Sănătate Publica din Senatul României. 


Am două mesaje legate de acest subiect. În primul și în primul rând am un mesaj personal. Trebuie să vă mărturisesc că și eu am fost supraponderal și cu tendință de hipertensiune arterială, motiv pentru care de la începutul acestui an am intrat într-un program foarte intensiv de exerciții fizice prin care am pierdut 15 kilograme și am câștigat în sănătate. În momentul de față am valori tensionale sub 125  mm/Hg. Din punct de vedere al omului politic și al medicului, consider că este foarte important ca autoritățile să transmită mesaje de prevenție. Atâta timp cât avem programe coerente de prevenție vom găsi bani în a trata boli pe care le putem preveni. De aceea lansez un apel către toți factorii responsabili să facem cât mai multă prevenție în România, și aici nu mă refer doar la Ministerul Sănătății, ci și la Ministerul Educației” a declarat prof.dr. Florian Bodog, secretar în Comisia pentru Sănătate Publica din Senatul României.

”Hipertensiunea arterială este o boală frecventă și greu de diagnosticat. Sunt niște ghilimele care nu se pot citi. Greu de diagnosticat nu este, pentru că folosim în mod corect un tensiometru. „Greutatea de diagnosticare” se referă la realizarea unor măsurători corecte și la vizita periodică la medicul de familie pentru măsurarea tensiunii. Mai mult decât atât populația trebuie să înțeleagă că această boală o dată diagnosticată trebuie urmărită de către doctor, iar pacientul trebuie să meragă constant la medic pentru a-și urmări boala şi pentru a evita complicațiile. Din păcate, complicațiile care apar în decursul anilor sunt severe şi pot duce la costuri de zeci de ori mai mari decât un simplu tratament” a declarat prof.dr. Maria Dorobanțu, Președinte Societatea Română de Hipertensiune.

„Patologia cardiovasculară este patologia majoră din punct de vedere al mortalității. Dincolo de dezvoltarea curriculei de pregătire a copiiilor, dincolo de necesitatea unui stil de viață sănătos, avem o mare problemă și anume tradițiile și obiceiurile înrădăcinate în mentalitatea oamenilor care nu pot fi schimbate. Cred că singura soluție este ca alături de societățile profesionale să dezvoltăm prevenția dincolo de nivelul declarativ și să luăm măsuri concrete. O astfel de măsură este şi pachetula de servicii medicale preventive care va fi îintrodus în contractul cadru începând cu anul viitor și care să fie derulat de medicii de familie și de cei specialiști. Dacă ne hotărâm să plătim pentru acest pachet de servicii de prevenție într-un număr de ani putem să cuantificăm niște beneficii, care înseamnă reducerea costurilor pentru anumite patologii și reducerea mortalității” a declarat conf.dr. Alexandru Rafila, expert in politici de sănătate.

„Cea mai mare problemă la noi în țară este educația pacientului. Există foarte mulți pacienți cu hipertensiune arterială, diagnosticați, care nu au mai trecut pe la mediul de familie pentru monitorizare. Acești oameni trebuie cumva motivați, trebuie să-i determinăm să meargă la medicul de familie și să-și țină boala sub control” a declarat Vasile Barbu, preşedinte Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor.

”Astăzi asistăm la un act de normalitate prin care politicienii stau la masă împreună cu reprezentanți ai ministerului, ai societăților profesionale, cu specialiști și reprezentanți ai pacienților, gata să sprijine o decizie, gata să acționeze”, a declarat Lucia Varga, deputat în Palatul Parlamentului.

Pe 17 mai 2014, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale, bucureştenii sunt invitaţi să-şi verifice valorile tensionale în corturile special amenajate în curtea Spitalului Clinic Colțea, dinspre zona Universitate. Acţiunea de măsurare gratuită a tensiunii arteriale se va desfăşura sâmbătă, 17 mai 2014, între orele 10.00 – 20.00 (dacă condițiile meteo sunt favorabile pentru desfășurarea în aer liber a acestei acțiuni). În plus, participanţii la campanie vor primi şi sfaturi utile despre cum pot preveni hipertensiunea arterială prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Campania va continua cu alte două acţiuni de măsurare gratuită a tensiunii arteriale pe 4 iulie şi în perioada 20-21 septembrie, concomitent cu cea de-a treia ediţie a Congresului Societății Române de Hipertensiune. 

Campania Națională „Viteza ucide... nu numai în trafic. Controlează-ți tensiunea arterială!” este o iniţiativă a Societăţii Române de Hipertensiune şi urmăreşte să informeze, să conştientizeze şi să educe publicul larg cu privire la importanţa controlului permanent al valorilor tensionale, ca instrument de diagnosticare precoce a cazurilor de hipertensiune arterială. 

Organizator instituțional: Comisia pentru Sănătate Publică din Senatul României
Partener științific: Societatea Română de Hipertensiune
Management eveniment: Sanatatea Press Group

Ziua Hipertensiunii Arteriale


Fundaţia Română a Inimii (FRI) împreună cu Alianţa Română de Combatere a Hipertensiunii Arteriale (ARCHA) sărbătoresc duminică, 11 Mai 2014 Ziua Hipertensiunii Arteriale, eveniment ce îşi propune să atragă atenţia populaţiei generale asupra riscurilor pe care le implică o tensiune arterială crescută şi să promoveze valorile normale ale tensiunii arteriale şi stilul de viaţă sănătos.

Cu această ocazie, în perioada 5-11 Mai 2014, la Sibiu, se vor organiza sesiuni educative pentru pacienţii diagnosticaţi cu hipertensiune arterială (HTA) pentru ca aceştia să devină, la rândul lor, o sursă de informare pentru alţi pacienţi – Campionii inima T.A.*

Prin această campanie, continuăm proiectul demarat în 2013 prin care vizăm ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din România, prevenirea bolilor cardiovasculare şi scăderea mortalităţii cauzate de bolile cardiovasculare.

Astfel, ARCHA şi Fundaţia Română a Inimii vă invită duminică 11 mai, în Piaţa Mare din Sibiu, începând cu ora 10.00, la evenimentele adresate cu precădere populaţiei generale, unde vor fi organizate evenimente dedicate publicului larg - zone special amenajate, unde Campionii inima T.A.* măsoară T.A. (Tensiunea Arterială*) şi distribuie materiale informative.

Campionii inima T.A.* sunt persoane diagnosticate cu hipertensiune arterială (HTA), care prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi prin respectarea indicaţiilor medicale, reuşesc să menţină valorile tensiunii arteriale în parametrii normali şi sunt dispuse să-şi împărtaşească experienţa şi să motiveze si alţi pacienţi să procedeze la fel.

Evenimentele organizate îşi propun să tragă un semnal de alarmă, în condiţiile în care HTA reprezintă cel mai răspândit factor de risc cardiovascular de pe glob. Până la vârsta de 50 de ani, 1 din 5 oameni are hipertensiune arterială, după vârsta de 50 de ani, 1 din 3, iar după vârsta de 65 de ani, 2 din 3. Se estimează că în România sunt peste cinci milioane de hipertensivi.

Creșterea valorilor tensiunii arteriale are două mari efecte negative asupra organismului uman: îmbătrânirea vaselor și suprasolicitarea inimii. Cele mai importante complicaţii ale hipertensiunii arteriale sunt: insuficienţa cardiacă, angina pectorală și infarctul de miocard, accidentul vascular cerebral, insuficienţa renală.

Alianţa Română de Combatere a Hipertensiunii Arteriale (ARCHA) este o alianţă între societăţile medicale cu preocupări în domeniul hipertensiunii arteriale (HTA). Scopul primordial al alianţei este promovarea excelenţei în domeniul diagnosticului şi tratamentului hipertensiunii arteriale în vederea ameliorării stării de sănătate a populaţiei din România. Mai multe informatii pe www.archa.org.ro

Cel mai important eveniment dedicat diabetologiei româneşti îşi deschide porţile pe 21 mai


Mai sunt şapte zile până la deschiderea oficială a celei de-a 40 ediţii a Congresului Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice. Începând cu 21 mai, Sibiul va fi pentru patru zile capitala diabetologiei internaţionale, reunind laolaltă 23 de reprezentanţi de seamă ai diabetologiei internaţionale, precum şi peste 700 de reputaţi diabetologi români. 

Desfăşurat sub auspiciile Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului (European Association for the Study of Diabetes - EASD) şi a Federaţiei Internaţionale de Diabet (International Diabetes Federation - IDF), Congresul Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din acest an prezintă rezultatele finale ale Studiului epidemiologic PREDATORR – derulat timp de aproape un an și jumătate în toate județele țării. De asemenea, va fi lansată şi publicaţia “Diabetul sub lupă în România anului 2014”, care prezintă în premieră o analiză detaliată a situaţiei actuale a numărului de diabetologi români, o evidenţă a unităţilor medicale în care aceştia lucrează, precum şi statistici pe zone din România referitoare la epidemiologia bolilor metabolico-nutriţionale, date obţinute în urma derulării studiului PREDATORR.

 „An de an încercăm să ne autodepăşim şi să venim cu lucrări cât mai complexe şi care să prezinte cercetări fundamentale si clinice tot mai valoroase. Pe lângă participarea internaţională numeroasă, v-am pregătit un program ştiinţific educativ, captivant şi diversificat. Sunt convinsă că discuţiile şi dezbaterile susţinute în cadrul acestei ediţii jubiliare a Congresului Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice vor conduce la stabilirea unor noi direcţii de acţiune în diagnosticarea precoce, tratamentul şi monitorizarea diabetului zaharat ”, a declarat prof. univ. dr. Maria Moţa, preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.


Structura congresului va cuprinde sesiuni plenare, sesiuni ale grupurilor de lucru, sesiuni interdisciplinare, sesiuni ale medicilor rezidenţi, workshopuri, minicursuri şi postere. În plus, anul acesta, programul manifestării cuprinde opt sesiuni ştiinţifice cu societăţi şi instituţii medicale, dublu faţă de ediţia precedentă. În cele patru zile de Congres vor fi dezbătute informaţii de ultimă oră privind problematica tratamentului diabetului zaharat atât în România, cât şi la nivel internaţional. Vor fi prezentate subiecte variate, pornind de la particularităţile diabetului zaharat la copil şi adolescent, tulburările de nutriţie şi metabolism, comportamentul alimentar la pacienții cu diabet, diabetul zaharat şi obezitatea, până la cele mai recente tendințe și abordări în optimizarea tratamentului cu insulină în diabetul zaharat de tip 2, precum şi complicaţiile diabetului zaharat.

Ediţia jubiliară a Congresului Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice aduce în prima plan istoria, tradiţia şi performanţa diabetologiei româneşti. Vor fi prezenţi la Congres foşti preşedinţi ai Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, care vor împărtăşi participanţilor câte puţin din evoluţia şi realizările societăţii de-a lungul timpului. 

De-a lungul celor 39 de ediții anterioare ale Congresului Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, discuţiile şi dezbaterile au fost coordonate de prof. dr. doc. Iulian Mincu, prof. dr. Nicolae Hâncu, prof. dr. Constantin Ionescu-Tîrgoviște, prof. dr. Dan Mircea Cheța, prof. dr. Viorel Șerban, prof. dr. Radu Lichiardopol, precum și de actualul președinte al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, prof. dr. Maria Moța.

Persoanele cu maladia Parkinson intră în dialog cu medicii timișoreni la o conferință dedicată bolii Parkinson


Boala Parkinson este a doua boală neurodegenerativă ca frecvenţă după boala Alzheimer, afectând peste 70.000 de români. Astfel, singura asociație din România care luptă pentru interesele pacienților români cu Parkinson (Asociația de Luptă împotriva Bolii Parkinson) organizează și compania de comunicare medicală Houston NPA, cea de-a cincea ediție a conferinței „Abordarea integrată a bolii Parkinson”, desfășurată sub egida Societății de Neurologie din România. Evenimentul va avea loc pe 23 și 24 mai la Timișoara, la NH Hotel (Str. Johan Heinrich Pestalozzi 1A, Timișoara). 

Principalul obiectiv al conferinței este acela de a facilita schimbul de informații dintre pacienții cu boala Parkinson și componenții echipei medicale responsabile de managementul acestei afecțiuni, dar și de a comunica noutăți și studii recente cu privire la această afecțiune. 

Coordonatorul științific al manifestării este Prof. Dr. Mihaela Simu, medic primar neurolog, UMF “Victor Babeș” Timișoara. 

“Conferința Asociația de Luptă împotriva Bolii Parkinson reprezintă de-acum o manifestare anuală consacrată, o inițiativă a uneia dintre cele mai organizate, active și importante asociații de pacienți din România. În acest an conferința se desfășoară la Timișoara și va avea două părți, una dedicată pacienților în principal și alta dedicată în special medicilor de familie, parteneri importanți în îngrijirea acestor pacienți. Societatea de Neurologie din România se alătură asociației de pacienți prin contribuții la nivelul educației medicale-cu prilejul unor astfel de manifestări, prin consultanță ori de câte ori ne este solicitată și, nu în ultimul rând, prin îmbunătățirea continuă a calității îngrijirii acestor pacienți” a declarat Prof. Dr. Mihaela Simu. 

“Am ajuns la cea de a cincea ediție a conferinței <<Abordarea integrată a bolii Parkinson>> și pot spune că am reușit să facem o tradiție din acest eveniment care urmărește atât informarea pacienților, dar și a cadrelor medicale interesate de problematica bolii Parkinson. Noile filiale de la București, Târgu-Jiu și Asociația parteneră de la Târgu-Mureș sunt o dovadă clară a faptului că suntem tot mai vizibili. Ne propunem pentru viitorul apropiat să deschidem cât mai multe filiale în țară pentru a fi mai aproape de persoanele afectate de boala Parkinson și, sperăm ca cei care sunt deja membri ai Asociației să recomande pacienților, aparținătorilor și personalului medico-social să se înscrie în Asociația de Luptă Împotriva Bolii Parkinson” a precizat Dan Răican, președinte al Asociației, pacient cu Parkinson din 2001. Dan Răican a reuşit să înfiinţeze Asociaţia de Luptă Împotriva Bolii Parkinson la Deva, fiind în acest moment singura organizație de acest gen din România care sprijină bolnavii de Parkinson și care colaborează cu farmaciștii, medicii, cu Societatea Română de Neurologie pentru a găsi cele mai bune soluții pentru bolnavii care suferă de această maladie. Asociatia este membră a Parkinson's Disease Foundation și a European Parkinson's Disease Asociation.

“Houston este alături de Asociația de Luptă Împotriva bolii Parkinson încă de la înființare și mă bucur să văd că an de an tot mai multe persoane beneficiază de suportul oferit de membrii Asociației. Salut prezența din ce în ce mai numeroasă a cadrelor medicale la sesiunile realizate pentru pacienți, semn că își doresc să fie la curent atât cu provocările cu care se confruntă pacienții cu Parkinson zi de zi, dar și să deschidă o linie de comunicare cu colegii din alte specialități, pentru a îmbunătăți îngrijirea acordată acestor pacienți” a declarat Dr. Maria Szerac, director al companiei de comunicare medicală Houston NPA. 

23 mai 2014: Conferință dedicată pacienților cu boala Parkinson

Evenimentul debutează vineri, 23 mai 2014, printr-un workshop dedicat pacienților și aparținătorilor acestora (fie că este vorba de rude, fie că este vorba de personal medical/social specializat), dar și cadrelor medicale care doresc să fie alături de pacienții lor. Evenimentul va avea un pronunțat caracter practic, încercând să furnizeze participanților informații utile pentru a face față cu succes bolii. 
În această zi vor conferenția Prof. Dr. Simu Mihaela, Conf. Dr. Ruxanda Dana Chirileanu, Conf. dr. Gabriel Prada, Dr. Iacob Mihai, Kinetoterapeut Flavius Vorovenci, Dr. Livia Vidoni, Șef. Lucr. Dr. Dan Farcaş, Farm. Aneta Semenescu, Dr. Simona Tămășan, Dr. Ariana -  Bianca Velciov.   

Lectorii prezenți vor aborda subiecte de actualitate despre boala Parkinson, precum: terapiile alternative și nutriție, rolul farmacistului în consilierea bolnavilor, importanţa kinetoterapiei în viaţa de zi cu zi a pacientului cu Parkinson, sindromul de fragilitate si boala Parkinson la vârstnic, monitorizarea bolii de către medicul de familie, drumul bolnavului către cabinetul de psihiatrie, profilul alimentar al bolnavului de Parkinson, optiunile terapeutice in forma avansata a  bolii - cazuri practice, simptomele non-motorii. 

Accesul pacienților și al rudelor acestora este gratuit, pe baza înscrierii prealabile. Programul de vineri se desfășoară între orele 13 si 18. Detalii la daniela.popescu@houston.ro, 0756.030.316. sau 021.317.09.43.

24 mai 2014: Conferință pentru cadrele medicale implicate in diagnosticul, tratamentul si monitorizarea pacienților cu Parkinson 

Cadrele medicale cu specialitățile medicină de familie, neurologie, neurochirurgie, reabilitare medicală, kinetoterapie, geriatrie, nutriție, urologie, dar și psihologi și logopezi sunt așteptați sâmbătă, 24 mai, între orele 9-13 la o conferință interdisciplinară coordonată de Prof. Dr. Mihaela Simu, alături de care vor vorbi: Conf. Dr. Gabriel Prada, Dr. Armand Frasineanu, Kinetoterapeut Flavius Vorovenci, Dr. Viorica Dumitru, Șef Lucr. Dr. Dan Farcas și Dan Raican. 
Tematica abordată în cadrul conferinței pentru specialiști va fi axată pe cazuri practice de tratament, provocările bolii Parkinson în cazul vârstnicilor și trucuri din domeniul kinetoterapiei care îmbunătățesc calitatea vieţii pacienților și pot fi transmise de medicii curanți. 
Taxele de participare pentru profesioniștii în sănătate variază între 40 lei și 120 de lei.

Înscrieri eveniment: daniela.popescu@houston.ro, 021-317.09.43
Contact presă: simona.oprea@houston.ro, 0733.076.381