Sanofi anunţă rezultate pozitive în studiile de fază III pentru Toujeo® (insulină glargină [de origine ADNr] injectabilă, 300 U/mL)

  • O meta-analiză a trei studii clinice de fază III care au inclus persoane cu diabet zaharat tip 2 arată o reducere a riscului de episoade hipoglicemice nocturne de până la 31% comparativ cu Lantus 
  • Toate studiile programului de trialuri clinice de faza III „EDITION”, care a inclus şi un studiu cu persoane cu diabet zaharat tip 1 şi-au atins obiectivul primar
  •  EMA a acceptat spre evaluare dosarul pentru Toujeo

 Sanofi (EURONEXT: SAN şi NYSE: SNY) a anunţat că, într-o analiză cumulativă, produsul investigaţional Toujeo® [insulină glargină (de origine ADNr) injectabilă, 300 U/mL] a arătat constant reducerea semnificativa a numărului de episoade de hipoglicemie din orice moment al zilei, inclusiv pe timpul nopţii, comparativ cu Lantus® (insulină glargină [de origine ADNr] injectabilă, 100 U/mL). Analiza cumulativă a inclus datele de la trei grupuri diferite de pacienţi cu diabet zaharat tip 2. În această analiză s-au observat reduceri semnificativ mai pronunţate ale ratelor de hipoglicemie din orice moment al zilei, inclusiv nocturnă, la tratamentul cu Toujeo în perioada de titrare de 8 săptămâni, comparativ cu Lantus. 

„Toujeo a fost acceptat recent pentru evaluare de către EMA, ceea ce reprezintă un pas important  în extinderea portofoliului nostru de insuline”, a declarat Pierre Chancel, Senior VP, Divizia Globală de Diabet, Sanofi. „Suntem încurajaţi de rezultatele pozitive ale studiilor de fază III din programul EDITION, care demonstrează potenţialul Toujeo de a ajuta la rezolvarea nevoilor neacoperite ale persoanelor cu diabet.” 

Diabetul zaharat tip 2

Analiza cumulativă a cuprins studiile I, II şi III ale programului EDITION, studii clinice extensive de fază III desfăşurate la nivel mondial, care au evaluat eficacitatea şi siguranţa Toujeo la o populaţie largă şi diversă de pacienţi cu diabet zaharat tip 2. Rezultatele complete ale studiilor EDITION  I şi II au fost comunicate anterior.

Rezultatele complete ale studiului EDITION III au arătat că un număr semnificativ mai mic de persoane cu diabet zaharat tip 2, la care s-a iniţiat tratamentul cu insulină, au prezentat evenimente de hipoglicemie nocturnă pe perioada desfăşurării studiului (analiză post-hoc) la Toujeo comparativ cu Lantus. Acest efect a fost observat la un număr mai mare de pacienţi, deşi nesemnificativ statistic, pe parcursul primelor 8 săptămâni de titrare. 

Toate studiile de fază III din programul clinic EDITION prezentate în cadrul celei de-a 74-a ediţii a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Asociaţiei Americane pentru Diabet (ADA), la fel ca studiile raportate anterior, şi-au atins obiectivele finale propuse, demonstrând control glicemic similar al Toujeo comparativ cu Lantus. 

Geremia Bolli, Investigator Principal al studiului EDITION III şi Profesor de Endocrinologie la Universitatea din Perugia, Italia, a afirmat: „Evenimentele hipoglicemice, produse în orice moment al zilei şi pe timpul nopţii, nu trebuie subestimate – în special în cazul persoanelor care încep o nouă terapie cu insulină sau care schimbă regimul insulinic. După cum este cunoscut în practica clinică, multe persoane trec printr-o fază sensibilă atunci când încep tratamentul cu insulină, şi tind să renunţe la tratament sau să nu crească doza corect atunci când sunt expuşi la episoade de hipoglicemie. Reducerea evenimentelor hipoglicemice în această fază este relevantă pentru a-i susţine pe pacienţi astfel încât să îşi controleze mai bine diabetul.”  


Meta-analiza studiilor EDITION I/II/III

La o populaţie diversă de persoane cu diabet zaharat tip 2 (n=2676), o analiză cumulativă post-hoc a studiilor EDITION I, II şi III a demonstrat o reducere a raportului RR (rate ratio)(per participant-an) a evenimentelor de hipoglicemie nocturnă cu 31% (semnificativ statistic) pentru Toujeo comparativ cu Lantus pe perioada de studiu de 6 luni (raport: 0.69 [95% CI: 0.57 la 0.84]; p=0.0002). În plus, RR a fost redus (per participant-an) cu 14% (semnificativ statistic) pentru evenimentele de hipoglicemie din orice moment al zilei pentru Toujeo vs. Lantus (RR: 0.86 [95% CI: 0.77 to 0.97]; p=0.0116).

Abstractul meta-analizei studiilor EDITION I/II/III este intitulat: New insulin glargin 300 U/mL: Glycemic Control and Hypoglycemia in a meta-analysis of phase 3a EDITION Clinical Trials in People with T2DM (Ritzel et al. Poster Presentation, 15 June 2014, 12.00 – 14.00 pm PDT) [ABS 90-LB]).

Rezultatele complete ale EDITION III 

La persoanele cu diabet zaharat tip 2 care nu au reuşit să îşi controleze valorile glicemiei cu alte tratamente decât insulină, EDITION III (n=878) şi-a atins obiectivul primar, demonstrând un control glicemic similar comparativ cu nivelul bazal (reducere a HbA1C) între Toujeo şi Lantus după 6 luni de tratament [modificare medie LS -1.42 (0.05) şi respectiv -1.46 (0.05); diferenţă 0.04% (95% CI: -0.09 la 0.17)].

Procentul participanţilor cu evenimente de hipoglicemii severe sau confirmate (definite de glucoza plasmatică ≤70 mg/dL) produse pe timpul nopţii (hipoglicemie nocturnă) de la săptămâna 9 la luna 6 (principalul obiectiv secundar pre-stabilit) a fost asemănător. Pe durata perioadei de tratament de 6 luni, incidenţa unor astfel de evenimente de hipoglicemie pe timpul nopţii (% dintre participanţi cu ≥1 episod) a fost mai scăzută pentru cei trataţi cu Toujeo vs. Lantus [RR: 0.76 (95% CI: 0.59 la 0.99)], în special în faza de titrare a insulinei, cu o reducere de 26% a riscului la pacienţii cu evenimente hipoglicemice pe timpul nopţii cu Toujeo vs. Lantus [RR: 0.74 (95% CI: 0.48 la 1.13)] pentru primele 8 săptămâni de tratament.  

În plus, s-a înregistrat o reducere de 25% a riscului (eveniment/ participant-an) de episoade hipoglicemice din orice moment al zilei sau nocturne pe tot intervalul studiat de 6 luni pentru Toujeo vs. Lantus [RR: 0.75 (95% CI: 0.57 la 0.99)]. Rezultate asemănătoare între grupuri au fost înregistrate în cazul evenimentelor adverse, inclusiv reacţii de hipersensibilitate (6.9% vs. 5.7%, respectiv) şi reacţii la locul injecţiei (3.9% vs. 4.8%).  

Abstractul studiului EDITION III este intitulat: New Insulin Glargine 300 U/mL: Glycemic Control and Hypoglycemia in Insulin Naïve People with T2DM (EDITION 3). (Bolli et al. Oral presentation, June 14, 2014 09:00 am PDT [ABS 68-OR]).

Studiu privind variaţia în ceea ce priveşte momentul de administrare al Toujeo 

Sub-studii ale EDITION I şi II, cu durata de trei luni, desfăşurate pe pacienţi cu diabet zaharat tip 2, au arătat că variaţii ale momentului de administrare a injecţiilor cu Toujeo de ± 3 ore, de cel puţin două ori pe săptămână, au generat o reducere similară a glicemiei şi un procent similar al pacienţilor cu evenimente hipoglicemice comparativ cu un grafic fix de administrare zilnică. 


Grupurile tratate cu Toujeo în studiile iniţiale au fost apoi randomizate pentru a li se administra injecţia la un moment fix (la aceeaşi oră în fiecare seară) sau pentru a primi un regim de dozare adaptabil, care permitea o durată de 24 ± 3 ore între dozele de Toujeo, cel puţin de două ori pe săptămână. Acest sub-studiu a arătat că modificarea HbA1C (obiectivul primar) a fost similară între aceste regimuri de tratament [EDITION I: diferenţă 0.05% (95% CI: -0.19 la 0.30); EDITION II: diferenţă 0.13% (95% CI: -0.15 la 0.42)]. Procentele participanţilor cu ≥1 eveniment hipoglicemic în orice moment al zilei sau nopţii au fost, de asemenea, similare (EDITION I: 66.0% vs. 57.1% şi EDITION II: 41.9% vs. 36.4%, pentru regimul fix şi respectiv pentru regimul adaptabil). Abstractul studiului privind variaţiile în administrare ale Toujeo este intitulat: New Insulin Glargine 300 U/mL: Efficacy and Safety of Adaptable vs Fixed Dosing Intervals in People with T2DM. (Riddle MC et al. Poster presentation, June 14, 2014 11:30 am –13:30 pm PDT [ABS 919-P])

Diabetul zaharat tip 1: rezultatele EDITION IV 

Rezultatele integrale ale EDITION IV au arătat că persoanele cu diabet zaharat tip 1, randomizate pentru a primi tratament cu Toujeo, au înregistrat rate similare ale evenimentelor hipoglicemice nocturne şi din orice moment al zilei, comparativ cu Lantus. În faza de iniţiere a tratamentului cu insulină, adică primele 8 săptămâni ale studiului, ratele evenimentelor hipoglicemice nocturne au fost semnificativ mai scăzute la administrarea Toujeo comparativ cu Lantus. Mai mult, rezultatele studiului EDITION IV au demonstrat o reducere similară a glicemiei şi rezultate similare în ceea ce priveşte evenimentele adverse pentru Toujeo, indiferent dacă injecţia a fost administrată dimineaţa sau seara la pacienţii cu diabet zaharat tip 1. Variabilitatea momentului de administrare a fost, de asemenea, investigată şi în două sub-studii ale EDITION I şi EDITION II. Aceste sub-studii au demonstrat o reducere a glicemiei şi a numărului de evenimente adverse similare în cazul Toujeo vs. Lantus, atunci când pacienţii au putut să îşi varieze regimul de dozare al Tujeo cu până la ±3 ore.

La persoanele cu diabet zaharat de tip 1, EDITION IV (n=549) şi-a atins obiectivul primar, arătând că Toujeo nu este inferior Lantus în ceea ce priveşte controlul glicemic la 6 luni [modificarea medie LS a HbA1C -0.40 (0.05) şi respectiv -0.44 (0.05); diferenţă 0.04% (95% CI: -0.10 la 0.19)]. În acest studiu, pacienţii au fost randomizaţi 1:1:1:1 pentru a primi Toujeo sau Lantus o dată pe zi, dimineaţa sau seara, continuând să îşi administreze Insulina prandială.

Ratele evenimentelor de hipoglicemie confirmată sau severă din orice moment al zilei sau nocturnă, pe toată perioada de studiu de 6 luni, au fost similare la ambele grupuri. Studiul a arătat o reducere relativă a riscului de 31% (semnificativ statistică; eveniment/pacient-an) a evenimentelor hipoglicemice nocturne în primele 8 săptămâni, în cazul Toujeo vs. Lantus (7.8% vs. 11.2%, [RR: 0.69 (95% CI: 0.53 la 0.91)]. Numărul de evenimente adverse a fost similar între cele două grupuri. Nici controlul glicemic şi nici numărul evenimentelor de hipoglicemie nu au fost diferite între grupurile cărora li s-a administrat injecţia dimineaţa şi cele cărora li s-a administrat seara. 

Abstractul EDITION IV este intitulat: Glycemic Control and Hypoglycemia with New Insulin Glargine 300U/mL in People with T1DM (EDITION 4). (P.D. Home et al. Poster presentation,
June 15, 2014 12:00 − 14:00 pm PDT [ABS 80-LB]).

Toujeo® este numele comercial ales pentru insulina glargină [ADNr] injectabilă, 300 U/mL, cunoscută anterior sub acronimul “U300”. U300 nu este aprobat sau autorizat nicăieri în lume în momentul de faţă. 

Pe 27 mai 2014, Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a acceptat spre evaluare dosarul de autorizare a punerii pe piaţă depus de Sanofi pentru insulina glargină (de origine ADNr) injectabilă 300 U/mL, pentru ţările UE. 

Sanofi a depus cererea de autorizare a unui nou medicament (NDA - New Drug Application) pentru   insulina glargină (de origine ADNr) injectabilă 300 U/mL, la FDA (Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA). Acceptarea formală a acestei cereri este în curs. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu