Premieră în România! A fost lansat şi semnat Pactul interinstituţional privind sănătatea copiilor şi adolescenţilor


Sănătatea copiilor din România - un drept garantat?

Evenimentul, organizat de Asociaţia Dreptul la un alt viitor, la inițiativa Comisiei pentru Drepturile omului, culte și minorități și a Comisiei pentru Sănătate Publică  din Senatul României, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, a reunit peste 150 de personalităţi de marcă, implicate în asistenţa şi protecţia drepturilor copiilor şi adolescenţilor din România. 

În deschiderea conferinţei au luat cuvântul  Dna. Biro Rozalia-Ibolya, Preşedinte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi  minorităţi, Dr. Ion Luchian, Preşedinte, Comisia pentru sănătate publică, Prof. univ. dr. Florian Popa, Vicepreşedinte, Comisia pentru sănătate publică, Dr. Alin Ţucmeanu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii, Prof. dr. Vasile Astărăstoae, Preşedinte, Colegiul Medicilor din România, Prof. dr. Ecaterina Ionescu, Președinte, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Király András György, Ministru Secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale, Prof. dr. Doina Pleșca, Decan, Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila, Prof. dr. Marin Burlea, Preşedinte, Societatea de Pediatrie.

Principalul scop al conferinței a constat în semnarea Pactului interinstituțional de cele 25 de entităţi, ministere, colegii, spitale, institutii, asociaţii, ONG-uri implicate în îngrijirea copiilor, precum și discutarea Raportului privind Sănătatea Copiilor și Adolescenților, elaborat și prezentat în 79 de puncte, în luna noiembrie, în Plenul Senatului.

Dna. Biro Rozalia-Ibolya, Preşedinte Comisia pentru drepturile  omului, culte şi minorităţi, Senatul României: "Acest pact este un  cadru pentru începerea paşilor pentru o schimbare majoră, aş spune  reformă, în serviciile de sănătate pentru copii. La sfârşitul anului 2015  vom organiza conferinţa de evaluare a acţiunilor din instituţiile  semnatare"

Pactul interinstituțional privind Sănătatea Copiilor și Adolescenților vizează, în 21 de puncte, stabilirea unui proces pe termen lung de schimburi, cooperare și coordonare asupra principalelor teme de interes privind sănătatea copiilor și adolescenților și are menirea de a permite o mai bunăƒ monitorizare a evoluției situației și a măsurilor adoptate, punând accent pe armonizarea legislației naționale cu normele europene, cu cele mai bune practici din Europa.

Dr. Ion Luchian, Preşedinte Comisia pentru sănătate publică,  Senatul României: “Concluziile acestei dezbateri vor fi preluate de  Comisia pentru sănătate publică pentru a emite acte legislative sau  completări ale actelor legislative în vigoare prin legislaţie secundară”.

Printre principalele propuneri amintite în cadrul conferinţei:
  • Finalizarea Programului Naţional de Sănătate a mamei şi a copilului, adoptarea Strategiei privind Sănătatea Mintală a Copilului şi adoptarea Programului Naţional de Imunizare, care să fie garantate de Parlament în cadrul legii bugetului naţional la fiecare început de exerciţiu bugetar, până atingem media europeană.
  •  Educaţia pentru sănătate trebuie inclusă în programa şcolară obligatorie.
  • Includerea drepturilor copilului în Legea drepturilor pacienţilor si Legea asistenţei medicale de urgenţă, unde  trebuie prevăzut Sistemul de urgenţe pediatrice cu Subsistemul de traume pediatrice. 
  • Intensificarea cercetărilor epidemiologice, actualizarea datelor statistice privind sănătatea copiilor şi adolescenţilor de la toate instituţiile implicate în îngrijirea copiilor şi tinerilor.
  • Legiferarea serviciilor medicale comunitare complementare cu medicina de familie.
  • Reînfiinţarea Facultăţii de pediatrie sau includerea în programa de rezidenţiat a subspecializărilor pediatrice, ulterior absolvirii unui trunchi comun de pediatrie generală.
  • Prelungirea stagiului de pregătire a medicilor de familie în pediatrie, în acest moment fiind de doar 8 săptămâni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu